Bewustzijns Besturings Model: BBM

Terug naar de hoofdindeling BBM

Click here to start

Inhoudsopgave Deel A

Deel A bestaat uit 64 plaatjes met tekst.

1. Bewustzijns Besturings Model BBM

2. Index BBM

3. Deel A.BBM

4. Logo Ruis Consultancy

5.Besturingscyclus

6. Projectmatig werken

7. Basic Awareness

8. Behoeftenhiërarchie van Maslow

9. Kernkwaliteiten

10. Basis-mensbeeld

11. Mensbeeld

12. Verbonden mensbeeld in rood

13. Integraal verbonden mensbeeld

14. Mensbeeld Denken-Voelen

15. Leercirkel

16. Leerstijlen

17. Kennismanagement

18. Communicatie-boodschap

19. Communicatie-cyclus

20. Communicatie-dimensies

21. Feedback

22. Teamfunctioneren

23. Teamrollen

24. Besluitvorming

25. Situationeel leidinggeven

26. Vectoraal leidinggeven

27. Escalatie-dynamiek

28. Dilemma’s bij onderhandelen

29. Stijlen conflicthantering

30. Business Awareness

31. Basic Business Awareness

32. 2-dimensionale Business Awareness

33. Drie-dimensionale Business Awareness

34. 7S-model van McKinsey

35. Kerncompetenties

36. Organisatiestructuur

37. Stijlen organisatiecultuur

38. Du-Pont Schema

39. Break-even point

40. Balanced Scorecard

41. Groeimodel van Greiner

42. Stadia in de ontwikkeling van org.

43. Model Nederlandse Kwaliteit

44. Total Quality Management

45. Vierfasen-model

46. Besturend vermogen

47. Global Awareness

48. Basic Global Awareness

49. Global Brain/Feeling/Soul

50. Ansoff-matrix

51. LPK-analyse bedrijf A

52. LPK-analyse per element

53. LPK-analyse concurrenten

54. Concurrentiekrachten

55. Portfolio-analyse

56. Swot-analyse

57. Strategische allianties

58. Tijd, Ruimte en Relaties in Strategische Allianties

59. Het 25S model

60. Veranderen

61. Emotioneel profiel bij ingrijpende veranderingen

62. Verandermanagement

63. Strategisch gedrag

64. Wegwijzer

© Copyright 1998-2002, Jules Ruis.

Email: Jules.Ruis@fractal.org

Home Page Jules Ruis: http://www.fractal.org/hoofdindex.htm

Overige informatie:
Het Bewustzijns Besturings Model (BBM) bestaat uit vijf delen:

Deel A: Het originele bedrijfskundige BBM.

Deel B: Achtergrond-informatie bij het BBM.

Deel C: De Fractal-organisatie.

Deel D: Publicaties en literatuur.

Deel E: Computerprogramma BBM.exe (fractalgenerator).

Deel F: Index Vragenlijsten BBM

U bevindt zich nu in deel A

Voor een totale inhoudsopgave ga naar Index BBM of click op bovenstaande tekst "Click here to start".