First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 36 of 64


Organisatiestructuur

volgens Mintzberg

Vijf basisstructuren (met nadruk op) :

- Simpele Structuur (strategische top)

- Machine Bureaucratie (operationele kern)

- Professionele Bureaucratie (Staf)

- Divisie Structuur (midden management)

- Adhocratie (Service)