First
PreviousIndex
Home

 


Slide 64 of 64


Achtergrond-informatie

In deel B is een aantal plaatjes opgenomen die als inspiratie-bron hebben gediend bij het ontwikkelen van het Bewustzijns Besturings Model.

Naast Oost/west beelden komt o.a. het epifibreren aan de orde en wordt een aantal bekende fractallen getoond.