Last

Index
Home

 


Slide 1 of 64


Bewustzijns Besturings Model

Het BBM is een integraal model voor het managen van mensen en organisaties, in interactie met de voor hen relevante omgeving.

Het BBM wordt als leidraad gehanteerd in de

Training Interactie Management.

© Copyright 1998, Jules Ruis.


-->