First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 49 of 64


Global Brain/Feeling /Soul

Van Basic Awareness en Business Aawareness naar Global Awareness.

* Mens (denken en voelen)

* Organisatie (besturen en ondersteunen)

* Samenleving (technocratie en sociocratie)

De wereld op weg naar volwassenheid.

Een ‘Global Soul’ als symbool voor een wereldbewustzijn.