First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 44 of 64


Total Quality Management

Het Model Nederlandse Kwaliteit combineert de negen‘Criteria voor kwaliteit’

met de vijf ‘Stadia in de ontwikkeling van een organisatie’ in een matrix..

Per element in de matrix wordt gemeten.

Aldus kunnen voor de komende tijd taakstellingen voor verbeteringen worden afgesproken.