First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 45 of 64


Vierfasenmodel

volgens Hardjono

Het model kent drie dimensies:

* Oriëntatie-richting (blauw)

* Vermogen van de organisatie (groen)

* Strategische uitgangspunten (rood)

Een organisatie ontwikkelt zich van binnen naar buiten

waarbij een Yin-Yang-beweging wordt gevolgd.