First
Previous
Next
Last

Index
Home


Slide 4 of 64


Logo Ruis Consultancy

In het logo van Ruis Consultancy zijn de twee basisprincipes van het

Bewustzijns Besturings Model opgenomen:

* De Besturingscyclus (de cirkel)

en

* Projectmatig werken, met:

- Het primaire proces (horizontaal)

- Het communicatie-proces (vertikaal)