First
Previous

Last

Index
Home


Slide 5 of 64


Besturingscyclus volgens Deming

- Plan :

Doelen stellen

- Do :

Organiseren

- Check :

Uitvoeren

- Action :

Bijsturen