First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 40 of 64


Balanced Scorecard

volgens Kaplan & Norton

Op vier gebieden worden doelstellingen met bijbehorende meetbare indicatoren vastgesteld.

Aldus ontstaat een integraal besturings-instrument.