First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 22 of 64


Teamfunctioneren

Kenmerkend bij teamfuctioneren is de interactie tussen elk van de teamleden.

Het betreft zowel taakgerichte (inhoud) als relatiegerichte (proces) communicatie.

De teamleider treedt op als procedure-bewaker.

Hij draagt tevens zorg voor de afstemming en integratie van de verschillende bijdragen van de leden van het team.