First
Previous

Last

Index
Home


Slide 8 of 64


De behoeftenhiërarchie van Maslow

De aandacht voor een hoger niveau komt pas aan de orde

als de behoefte op een lager niveau is vervuld.

Een vervulde behoefte vormt niet langer een motiverende factor.

Andere schrijvers zijn: Likert, Herzberg en McGregor.