First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 28 of 64


Dilemma’s bij onderhandelen

Onderhandelen zit tussen het positieve gevoel bij samenwerking en het negatieve gevoel bij conflicten.

Advies: Spoor de belangen op van de andere partij en onderhandel zoveel mogelijk over deze belangen

en niet over de door de tegenpartij geponeerde opties.

De diverse belangen blijken vaak veel minder strijdig te zijn dan men bij voorbaat veronderstelt.


Click hier voor nadere uiteenzetting van 'Dilemma's bij Onderhandelen.