First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 54 of 64


Concurrentiekrachten

volgens Porter

De voornaamste externe invloeden die de concurrentiekracht van een bedrijf bepalen zijn:

- Onderhandelingspositie van leveranciers en afnemers.

- Bedreiging van nieuwe toetreders en vervangende producten.

- Intensiteit van de bestaande concurrenten.