First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 57 of 64


Strategische Allianties

Het beeld voor Strategische Allianties is door Ruis ontwikkeld voor de Training Interactie Management.

Strategische Allianties zijn structurele samenwerkingsverbanden tussen het Bedrijfsleven, de Kennisinstellingen en de Overheid.

Doel is vergroting van het innoverend vermogen van de regio.

Binnen elk van de drie deelnemende partners bestaat eenzelfde basisstructuur :

Tijd: primaire proces

Ruimte: verticale hiërarchie en communicatie

Relaties: interne/externe interactie