BBM Deel B.

Achtergrond-informatie bij het BBM

Terug naar de hoofdindeling BBM

Click here to start

Inhoudsopgave Deel B

Deel B bestaat uit 35 plaatje met tekst

1. BBM deel B.

2. Onderzoeksvragen

3. Oost/west beelden

4. Chacra’s

5. Yin-Yang

6. Wu-xing

7. De ‘seven trappen’ van Jan van Ruusbroec

8. Shu Ha Ri

9. Mandala

10. Crisis Wei Ji

11. Aikido-principe

12. Bewustzijns-theorie

13.Theorie der wereldconcepten

14. Patronen in de natuur

15. Plantencel

16. Schelp-patroon

17. Het LevensWeb

18. Sport en spel

19. Metapontumspel

20. Metapontum Symbolen

21. IMAGO

22. Epifibreren

23. Het getal ‘e’

24. Het getal ‘pi’

25. Het getal ‘fi’

26. Relatie e-pi-fi

27. Bewustzijns-functie S

28. Icosaëder

29. Symmetrie in Chaos

30. Julia-verzameling

31. Mandelbrot-verzameling

32. De Julius Ruis Verzameling

33. Basis-fractal 25S-model

34. Beauties

35. Wegwijzer

© Copyright 1998-2002, Jules Ruis.

Email: Jules.Ruis@fractal.org

Home Page Jules Ruis: http://www.fractal.org/hoofdindex.htm

Overige onformatie:
Het Bewustzijns Besturings Model (BBM) bestaat uit vijf delen:

Deel A: Het originele bedrijfskundige BBM.

Deel B: Achtergrond-informatie bij het BBM.

Deel C: De Fractal-organisatie.

Deel D: Publicaties en literatuur.

Deel E: Computerprogramma BBM.exe (fractalgenerator).

U bevindt zich nu in deel B.

Om deel B te starten click op bovenstaande tekst "Click here to start".