First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 15 of 35


Plantencel

Bestanddelen en stofwisselingsprocessen in een plantencel.

Hier is sprake van een ‘zelfscheppend’ netwerk van relaties.

Levende systemen zijn op zichzelf ‘autonoom',

maar kunnen zich handhaven en vernieuwen door hun interactie met hun omgeving.