First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 23 of 35


Het getal e

Het getale symboliseert de tijds-dimensie.

Het is het grondtal voor de natuurlijke logoritme.

De naam e werd geïntroduceerd door Euler, die bewees dat:

e = lim(1+1/x) (tot de macht x)

(voor x loopt naar oneindig)