First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 24 of 35


Het getal ‘pi’

Het getal ‘pi’ symboliseert de ruimtelijke dimensie.

‘Pi’ geeft de vaste verhouding weer tussen

de omtrek (O) en de diameter (2R) van een cirkel.

Vergelijking met het yin/yang-symbool levert een aardig verschil

in opvattingen tussen Westerse en Oosterse cultuur.

(de verhouding van de omtrek en de weg door de cirkel is geen 'pi' (3,14..) maar '2')