First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 18 of 35


Sport en spel

In sport en spel zijn belangrijke elementen terug te vinden

die het nieuwe bewustzijn in organisaties kan bevorderen.

Zowel de speltheoretische als de praktische kant van veel sporten

levert verhelderende inzichten op hoe mensen

in een spanningsveld tussen concurreren en samenwerken

toch in ‘vrede’ met elkaar kunnen omgaan.