First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 31 of 35


Mandelbrot-verzameling

Het was Benoit Mandelbrot die ontdekte, dat de naar hem genoemde

verzameling een parameter-bassin vormt waarvoor de Julia-verzamelingen ‘gesloten’ zijn.

Er zijn M-sets van polynomen, maar ook van sinus/cosinus en exponentionele functies.