First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 27 of 35


Bewustzijns-functie S

Het Bewustzijn S (Samenhang/Synthese) is een functie (f) van

de Tijd (T), de Ruimte (R) en de Massa/Mens (M) (Liefde en Relatie).

Het Bewust Zijn van iemand is groter/kleiner naarmate deze persoon

beter/slechter in staat is

een bepaalde ruimte in een bepaalde tijd met zijn aanwezigheid te vullen (uitstraling) .