First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 21 of 35


IMAGO

Interactie Management en Golf

De golfsport is een typisch voorbeeld van een moderne sport

met vele oosterse en westerse cultuur-elementen.

Golf typeert ook het dilemma van de moderne natuurkunde (de bal als deeltje en als golf).

We onderscheiden:

* Basic Awareness (de Swing)

* Business Awareness (het Spel)

* Global Awareness (de Surroundings)