First
Previous

Last

Index
Home


Slide 13 of 64


Integraal Verbonden Mensbeeld

Het integraal verbonden mensbeeld kan worden uitgedrukt in de volgende formule:

Ik = f { M R T }

Ik: Bewustzijn van mijzelf (bewustzijn van de mens)

f: functie van

M: Mens/Relatie (Ratio/Emotie)

R: Ruimte (Hemel/Aarde)

T: Tijd (Verleden/Toekomst)