First
Previous

Last

Index
Home


Slide 14 of 64


Dimensie Denken-Voelen

De mens op weg naar volwassenheid wil zeggen:

het zoeken naar evenwicht tussen ‘denken’ en ‘voelen’ (dus tussen ratio en emotie)

e.e.a. in het licht van de relatie met andere mensen.

Tevens in het perspectief van Ruimte en Tijd.