First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 59 of 64


Het 25S-model

volgens Ruis

Het 25S-model is een integratie van vier andere modellen; het bevat:

a. de zes elementen van het mensbeeld (Sun and Shadow, Spirit and Sense, Start and Stop);

b. de zes aspecten van teamrollen (Scan and Score; Search and Support; Solve and Serve);

c. de oorspronkelijke onderdelen van het 7S-model (Strategy and Structure, Systems and Style, Staff and Sources, Skills/Shared Values);

d. de actoren en factoren in de relevante omgeving (Suppliers ans Sales; Science and Shareholders, Society and Substitutes).

De kern van het 25S-model bestaat uit:

* het ‘Bewustzijn’('Soul') van de mens;

* de bekwaamheden van de (team)leider;

* de kerncompetenties van de organisatie;

* de waarden en normen in de samenleving.