First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 24 of 64


Besluitvorming

Bij besluitvorming worden vijf stappen doorlopen:

1. Doelbepaling D.

2. Beeldvorming B.

3. Oordeelsvorming O.

4. Besluitvorming B.

5. Evaluatie E.

Er zijn verschillende vormen van de feitelijke besluitvorming

(o.a. consensus-principe: niemand zegt nee).