Inhoudsopgave 'Fractaaltjes'
(most of articles are in Dutch)
Filosoferen over Fractale Fenomenen

Back to the Main IndexMaak uw keuze uit onderstaande mogelijkheden:

1. Inleiding bij de rubriek 'Fractaaltjes'

2. Waar loopt de Gulden Middenweg?

3. Innovatie als Fractaal Netwerk

4. Gemetica; een nieuwe tak van wetenschap?

5. Sluiting ruit rond Eindhoven: Aquadek boven Wilhelminakanaal

6. Nieuw spel/game: Web Search with Google. Vindt de 10 hoogste scores!

7. Het geheim van 'X tot de macht Y' (Fractale Macht)

8. Evoluon moet zijn oorspronkelijke betekenis terugkrijgen

9. Fractale consumptie als cultureel instrument

10. Bedenksel voor Bedachtzamen (4 mei 2004)

11. Lynn Margulis: Planeet Aarde is Fractaal gebouwd

12. Jules Ruis: "Kies Fractal als leidend principe voor Onderzoek TU/e

13. Twee nieuwe Nederlands woorden: Fractaliteit en Fractabiliteit

14. Het Fractale Ondernemen

16.1. Fractal Analysis van mitochondrial DNA

16.2. Fractal Analysis of mitochondrial DNA (English version)

18. Verbondenheid in Medemenselijkheid
(Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

19. New fractal software: buy now the FRACTAL IMAGINATOR
(Julius Ruis Set Fractal Navigator for Science, Technology, Art and Design)

20. Nu nog een Lezersraad voor het ED (4 januari 2005)

21. Forum De Verbeelding

22. Concept van Creatief in Creativiteit (1 maart 2005)

23. De 'globus' doet zijn intrede (10 april 2005)

24. Fractal Imaginator (Fi) gratis voor educatieve doeleinden

25. Newtrition, ingredients for life
van voedselconsumptie naar voedselbeleving; en Food on Demand

26. Aansprekend initiatief van Leendert Parlevliet voor kleinschalige ontwikkelingssamenwerking: Kleed Makers

27. Introductie van het begrip "Extrapreneur",
de Ondernemer buiten de Onderneming

28. 'Kunst en Technologie' als eerste uitwerking van de STAD-gedachte
Science, Technology, Art and Design

29. De dialoog als poging tot verbinding

30. De Fractale Mens

31. International PostGenetics Society (IPGS)

32. ABCDE = Adaptieve Bio Complexe Dwergjes en Elfjes
Het Evoluon als Paddestoel waar artificiele Kabouters tot leven komen.

33. Send e-mail and say "No to Pascua Lama".

34. Fractaliteit van de Evolutie (Fractaal Darwinisme)

35. Martje van de Meerendonk start '10-flowers', bedrijfje voor kleding/textiele kunst.

36. Triple Helix Eindhoven / Zuidoost-Brabant / Zuidoost-Nederland
Initiatief van Jules Ruis werpt vruchten af.

38. Gemeenteraad Eindhoven (unaniem) vraagt burgemeester Sakkers om verankering van Stichting Brainport

39. Henri van Nuenen (uitgeverij Reykjavik) brengt kleurboek uit "EvoluonStad".

40. Models must be realistic, not precise; Fractals can help us!

41. Henk Toorenvliet: Highlights in Dutch Jazz (Blue Jack Jazz Records)

42. Why study Fractals?

43. What is Collagen? The Triple Helix icon for the Brainport Region

44. Geld voor Brainport veiliggesteld (ED d.d. 12 december 2006)

45. Rutger van Santen: Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven gaan bepalen

46.1. Jules Ruis: Octrooiaanvrage 'Using Fractal Geometry in Rapid Prototyping and Tissue Engineering'

46.2. Jules Ruis: Patent application 'Using Fractal Geometry in Rapid Prototyping and Tissue Engineering'

48. Is the Universe a Fractal Space ?

49. Is een Fractal altijd deeltje en golf?
(Are Fractal Elements always Particle and Wave?)

50. Advies aan redactie Buitenhof: Instelling van fenomeen 'Landshoogleraar'
(d.d. 6 januari 2008)

51. In Cursor TU/e: Fractal Reasearch bij Eurandom

52. In Search of Fractal Awareness

54. Voorstel aan het European Institute of Innovation and Technology (EIT) voor de oprichting van een KIC (Knowledge and Innovation Community) in DeBeNe Euregio op het gebied van 'Complex Adaptive and Emergent Systems', de 'Prigogine KIC Complexity'.

55. prof.dr. Gust De Meyer (KU Leuven): "Kinderen van de Chaos"

56. Jules Ruis: "Produceer een nieuw Geluid, Nu Honger de Wereld uit!"

57. Jules Ruis: 'Virtual Proteins' behoort tot top 'CAES'

58. Andras Pellionisz in article in Cerebellum d.d. June 2008:

Principle of Recursive (= Fractal) Genome Function

59. Henk Schellekens: New collection of Vlisco Fractal Fashion Fabrics

60. Yannick Joye: De Stad als tweede natuur; bouwen in fractalen(2007)

61. Jules Ruis: Fractaal Bewustzijn als basis voor Vrede en Geluk (2008)

62. Henri van Nuenen: Nieuwe uitgave van Evoluonstad en Evoluonboys(november 2008)

63. Dr. Horrace Campbell: Barack Obama, Fractals and Momentum in Politics
(11 November 2008)

64.1 Mathieu Weggeman: Waarom zouden we doodgaan? (29 November 2008)

64.2 De onsterfelijke Mathieu Weggeman (ED 17 januari 2009)

65. New Scientist: Fractale energievoorziening in huis (6 December 2008)

66. The Fractal Brotherhood

67. We wish you a Mary Christmas and a Happy Newyear

68. Robbert Dijkgraaf (president KNAW) schrijft Obama

69. Koert van Mensvoort: Next Nature

70. Wim Zitman: Het Horus Enigma (boek verschijnt in mei 2009)

71.1. Alexander Rinnooy Kan: Lezing in Muziekcentrum Eindhoven over Fractaal Denken (24 januari 2009)

71.2 Jules Ruis aan Rinnooy Kan: Grandioze symbiose tussen Muziek en Fractal Geometry (2 februari 2009)

72. Jules Ruis: Stichting TopOpleidingen (STO) opgericht (februari 2009)

73. Rik Versteeg: Fractale Markten (februari 2009)

74. TimesOnline: Now is the time for a revolution in economic thought (10 februari 2009)

75. Koen Hoefgeest: Fractale structuur van Kondratieff golf (Fractal Economics)

76.2. Jules Ruis: Fractalisme in plaats van Kapitalisme;
Globus doet zijn intrede (25 februari 2009)

77. Studio Ludens: Interaction Design 2.0 (15 September 2009)

78. ICSE: International Center for Sustainable Excellence opgericht

79. Frac-Taal: Voorstel voor een nieuwe Visuele Taal voor de Wetenschap

80. Wouter ter heide: Bestrijding opwarming, pure symptoombestrijding

81. TIM-12 projectgroep: De Brabantse Droom

82. Ingzonden brieven in ED d.d. 27 januari 2010: Groot Eindhoven en Brainport 2020

83. Bericht in de Brug van 10 maart 2010: BNI-Ruis nieuwe netwerkorganisatie in Son en Breugel

84. Wat gij niet wilt dat u geschiedt...........Leefregel of belemmering?

85. Spin-Off Fonds Provincie Noord-Brabant / BOM

86. FRACTAAL: een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal (Anja Boersma)

87. Jules Ruis: Life is a Fractal Abstraction

88. Jules Ruis: Fractaal Dwalen (16 augustus 2010)

89. Jules Ruis: Benoit Mandelbrot overleden (14 oktober 2010)

90. Jules Ruis: Benoit Mandelbrot died on the age of 85 (14 oktober 2010)

91. Jules Ruis: Kwaliteit van LinkedIn wordt bepaald door Netwerk Dichtheid

92. Zef Hemel: Porter in de Polder (Topopleiding Interactie Management als vertrekpunt voor Brainport)

93.1. Jules Ruis: Het innerlijk waarnemen van Oncogenen (Fractaal Bewustzijn)

93.2 Jules Ruis: Observing Fractal Oncogene; Fractal Awareness (English version)

94. Lokeshwarri S.K.: Fractals in Stock Market

95. Carl Heskes in ED van 17 mei: Koester verenigingsleven als basis van Brainport

96. Jules Ruis: Top-30 ambassadeurs Brainport Benelux Middengebied

97. Oproep aan het bedrijfsleven uit de Brainport-regio:
Koop de Data-Source-Integrator (DSI)

98. Marcel van Buijtenen (deelnemer TIM-13): 'Voorbij de lucht' ook een Nuenens speeltje

100. Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout van start

101. Fractals: from Zero to Infinity to be Happy

102. Jules Ruis: Fractalisme in plaats van Kapitalisme (23 februari 2012)

103. Andrew Kemp: Fractal Geometry (March 2012)

104. Fractal Approach and/or Constructal Law (July 2012)

105. PRWeb: Jules Ruis nominated for the first LeBon Prize for Fractal Mathematics

80. Relevante internet-links (under construction)

90. Terug naar de hoofdindex