Fractaaltje

Lezersraad ED

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesOriginele Ingezonden brief in ED d.d.dinsdag 4 januari 2005

Nu nog een 'lezersraad'

Het leek een onopvallende gebeurtenis op 24 december 2004, de ondertekening van de preambule van het Eindhovens Dagblad. Een overeenkomst tussen de directeur, de secretaris van de redactieraad en de hoofdredacteur. Na bijna 30 jaar komt er een einde aan de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie zoals neergelegd in het redactiestatuut. Een nieuwe preambule bij dit statuut beschrijft een heldere visie op waarden en doelstellingen waaronder het Eindhovens Dagblad als geheel gaat opereren. De belangen van de mensen in de regio Zuidoost-Brabant komen daarbij centraal te staan.

Het ED baseert zich op de beginselen van de parlementaire democratie en haar rechtstaat (zoals die zijn vastgelegd in de Grondwet) en op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het ED opereert onafhankelijk van politieke en religieuze stromingen. Het ED laat zich niet meeslepen door de waan van de dag. Het ED voelt zich verbonden met zijn lezers. Vanuit zijn verankering in de regio garandeert de krant zijn lezers een open podium, waarop zij hun meningen en gevoelens kunnen vertolken. Samengevat: de directie, de hoofdredacteur en redactie geven het Eindhovens Dagblad terug aan de mensen in de regio Zuidoost-Brabant.

Een prachtig initiatief in een tijd waarin de burger zijn vertrouwen in met name politiek en media dreigt te verliezen. Schitterende voornemens ook zo aan het begin van het nieuwe jaar. Ik feliciteer directie, hoofdredactie en redactieraad met deze gezamenlijke interne stap. Nu nog de instelling van een externe ‘lezersraad’, waaraan periodiek daadwerkelijk over naleving van de gepresenteerde preambule verantwoording wordt afgelegd. Dat zou ik als lezer van het ED graag aan de preambule toevoegen.

Jules Ruis,
www.fractal.org
Son.

De rode tekst is door het ED weggelaten.

 

Naar de top van deze pagina