Fractaaltje

Fractal Imaginator gratis

for more information: Jules Ruis


Back to the Index of FractaaltjesNieuwe Software 'Fractal Imaginator' (Fi) gratis ter beschikking voor educatieve doeleinden

Fractal Imaginator (Fi) gelanceerd
Na jaren van onderzoek is de internet-onderneming 'Fractal.org' erin geslaagd via haar Amerikaanse tak een toonaangevend computerprogramma voor het maken van fractals op de markt te brengen. Fractals zijn unieke (en vooral ook mooie) afbeeldingen (images) op het gebied van de fractale geometry.

Het nieuwe programma heeft de naam 'Fractal Imaginator (Fi)' meegekregen. Het werd ontworpen door Jules Ruis (Nederland) en geprogrammeerd door Terry W. Gintz. Terry behoort tot de toptien in de wereld van programmeurs op het gebied van fractale software.

Wat zijn fractals?
Fractals zijn wiskundige objecten (zowel 2-dimensionale plaatjes als echte 3-dimensionale vormen) gemaakt m.b.v. wiskundige formules. Zij kenmerken zich door zich steeds herhalende patronen.
De gebruiker van het programma FI kan naar eigen keuze wiskundige formules en andere gegevens in het programma invoeren en de bijbehorende plaatjes (bmp/jpg/png-files) en vormen (obj/stl-files) bezien. De ingevoerde en gebruikte gegevens voor elk fractaal plaatje/vorm worden vastgelegd in een separaat databestand (fim-file). Met deze wijze van vastleggen wordt veel computercapaciteit bespaard.

Fractal Science and Art Gallery

Met Fi zijn inmiddels duizenden plaatjes gemaakt. Op internet is een Galerie van de verschillende mogelijkheden te vinden.

* Zo worden in de Science Gallery op zeer systematische wijze meer dan 200 wiskundige objecten uit de fractal geometry gepresenteerd. Hier zijn alle types Mandelbrot-verzamelingen en Julia-verzamelingen te vinden: polynomials, inverse polynomials en transcendente functies zoals de complexe sinus, cosinus, tangens en de exponentionele functie.
* De door Jules Ruis ontwikkelde Julius-Ruis-verzameling bestaat uit 400 kleine Julia-verzamelingen, die als een legpuzzel de overkopelende Mandelbrot-verzameling als resultaat opleveren. Zeer aansprekende voorbeelden hiervan zijn opgenomen.
* De door de gebruiker te bepalen afmetingen van elke grafische presentatie maakt het nieuwe programma bijzonder geschikt voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden.
* Door de mogelijkheid van inzoomen en uitzoomen tot op elk gewenst niveau is het programma zeer interessant voor het maken van fractale kunst. In de Art Gallery zijn 300 kunstwerkjes opgenomen.
* In de verschillende galerijen blijkt ook hoezeer de fractale geometry de basale wiskunde is voor vele vormen in de natuur. In Fi is een reeks voorbeelden van fractale 'groei' opgenomen.
* Een aparte galerie is geschapen voor het presenteren van 3D Trees, de basis voor het ontwerpen en produceren van kunstmatige organen (longen, hersenen, bloedvaten, nieren, etc.)

Data-bestanden
Voor de in de galery opgenomen objecten zijn de fim-databestanden beschikbaar. Na aanschaf en installatie van Fi op uw eigen computer wordt Fi automatisch gestart bij het aanclicken van de fim-bestanden op de internetpagina van www.fractal.org (vergelijkbaar met de pdf-bestanden van Adobe).

Te koop
De fractale software 'Fi" kan voor een bedrag van $ 30,00 worden gekocht via de internetsite:
http://www.mysticfractal.com/FractalImaginator.html

Gratis voor educatie
De Fractal Imaginator wordt gratis ter beschikking gesteld voor educatieve doeleinden. U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende: Jules.Ruis@fractal.org

   

Naar de top van deze pagina