Fractaaltje

Particle - Wave

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesFractaaltje

Are Fractal Elements always Particle and Wave?

De kortste verbinding tussen twee punten is een lijn. Maar in de natuur worden twee punten zelden op de kortst mogelijke wijze verbonden. Een rivier meandert door het landschap, niet als een kanaal, maar als een fractale figuur met een zogenaamde fractale dimensie.

Zo ook zijn onze longen opgebouwd zoals een boom, met steeds weer vertakkingen tot uiteindelijk in een groot aantal longblaasjes de interactie tussen de ingeademde buitenlucht en ons bloed plaatsvindt. We ademen zuurstof in en even later ademen we koolzuur uit. De long is een orgaan waarin op natuurlijke wijze een optimum is gevormd tussen de af te leggen weg van buiten naar binnen (30 cm), het te bestrijken oppervlakte (enkele voetbalvelden groot) en de longinhoud (circa 5 liter).

De gehele wereld staat met elkaar in verbinding, niet als rechtlijnige constructies, maar op fractale wijze, dus met een fractale dimensie. De verbindingen hebben de vorm van een sinus, de deeltjes vertonen golfbewegingen. Het is de kijker die bepaalt wat primair is, het deeltje (‘particle’) of de golf (‘wave’).

We kunnen dit verschijnsel het best beschrijven met het voorbeeld van een film, als zijnde de som van duizenden foto’s. Zet je de film stil dan zie je een foto. Laat je de apparatuur lopen, dan zie je de film. Het gepresenteerde is foto én film (‘particle and wave’), maar je ziet nooit beide tegelijkertijd.

Het was de grote ontdekking van de Quantum Mechanica: de subatomaire deeltjes zijn altijd deeltje en golf, echter afhankelijk van het oog van de kijker (‘the eye of the beholder’).

We kennen allen voorbeelden van golfbewegingen in ons lichaam. Het hartritme is het bekendste patroon. Een electrocardiogram (ECG) laat duidelijk een sinusachtige beweging zien. Dat geldt ook voor het registreren van de hersenenactiviteit (EEG). Deze golfbewegingen zijn ‘onregelmatig’ qua golflengte en amplitude. De bewegingen in het menselijk lichaam zijn fractaal van karakter.

Ook de golven op zee en de stromingen van de wind zijn fractaal geordend.
Muziek is een bijzondere samenhang in afzonderlijke tonen. We herkennen hier ook nadrukkelijk zich herhalende patronen.

We zullen de komende tijd de relatie tussen deeltje en golf nader onderzoeken. Met de uiteindelijke vraag: hoe kunnen we de fractale relatie het beste tot uitdrukking brengen?

Als voorlopig antwoord verwijs ik bij deze naar de eerder door mij geponeerde Universele BestaansWet, waarin wiskundig de Samenhang wordt aangegeven tussen Materie, Ruimte en Tijd..


3 juni 2007
Jules Ruis.

 

 

Naar de top van deze pagina