Fractaaltje

Aanvrage om octrooi voor gebruik Fractal Geometry


Back to the Index of Fractaaltjes



Octrooiaanvraag op 29 december 2006 ingediend.

Samenvatting d.d. 8 maart 2007.

Gebruik van Fractal Geometry voor Rapid Prototyping en Tissue Engineering

 

Fractal Geometry
‘Fractal Geometry’, ook wel de ‘organische wiskunde’ genoemd, biedt mogelijkheden tot het beschrijven van ‘natuurlijke’ vormen en structuren die met de klassieke euclidische meetkunde niet of nauwelijks te realiseren zijn. De wiskundige beschrijving van een boom met zijn verschillende vertakkingen is een sprekend voorbeeld. Door gebruik te maken van het itereren van complexe functies (zowel polynomen, transcendente functies en inversen hiervan) zijn mooie natuurlijke vormen te construeren. De van oorsprong vrij complexe fractale figuren zijn tot een aantal eenvoudige standaarden terug te brengen, waarvoor ‘superformules’ beschikbaar zijn. Simpele wiskundige principes zijn toegepast. Zo geldt in de fractale wiskunde de fysiek aantoonbare stelling: de inverse van een complexe sinus, een gevuld staafje, is een hol buisje. Omdat de fractale wiskunde schaalinvariant is, zijn er nauwelijks wiskundige beperkingen en worden feitelijke toepassingsmogelijkheden bepaald door de stand van de micro-/nanotechnologie.

Octrooiaanvraag
Jules Ruis, managing director van Fractal Consultancy, heeft eind 2006 een octrooi aangevraagd op een werkwijze om de Fractal Geometry te gebruiken voor het ontwerpen van kunstmatige menselijke of dierlijke organen, in het bijzonder kunstmatige menselijke bloedvaten. De ontworpen fractale structuren kunnen zowel tweedimensionaal als driedimensionaal worden gepresenteerd.

Naast het ontwerpen van producten heeft de octrooiaanvraag in belangrijke mate betrekking op de toepassing van fractale geometry voor het aansturen van o.a. print/spuitkoppen, laserstralen en elektronenbundels in ‘materiaal aanbrengende/manipulerende machines’. Dit kunnen zowel rapid prototyping machines zijn voor het aanbrengen van materialen (bijv. inkjet printing of methoden van direct writing), als machines voor het aansturen van licht/laserstralen en elektronenbundels (elektronenmicroscoop).

De volledige titel van de octrooiaanvraag luidt: "Werkwijze voor het vervaardigen van een kunstmatig menselijk of dierlijk orgaan en werkwijze voor het vervaardigen van een matrijs te gebruiken bij een dergelijke vervaardiging, waarbij voor zowel het vervaardigen van het orgaan als het vervaardigen van de matrijs fractale geometrie wordt toegepast."

Twee voorbeelden
1. Een voorbeeld is uitgewerkt voor rapid prototyping machines waarmee mallen (‘scaffolds’) van biologisch afbreekbare polymeer voor bloedvaten kunnen worden vervaardigd. De werkwijze kenmerkt zich door het direct genereren van .bmp bestanden, zodat het ‘slicen’ van grote CAD/CAM-bestanden niet meer nodig is. Door het gebruik van fractal geometry zijn op zeer eenvoudige wijze (wijzigen van de parameters) correcties en bijsturingen zowel in ontwerp als het feitelijk product te realiseren.
2. De methode kan ook gebruikt worden voor het ontwerpen en fabriceren van een nieuwe generatie ‘fab@home’ machines, relatief eenvoudige rp-machines voor educatief gebruik en toepassing in de kunstsector. De prijs van zo’n machine wordt geschat op 2000 euro. Dit ter vervanging van de relatief dure professionele rapid prototyping apparatuur met een aanschafprijs van 20.000 – 100.000 euro per stuk.

Partnership
Ondergetekende is op zoek naar bedrijven die belangstelling hebben om het octrooi in licentie te nemen.
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om te komen tot de samenstelling van een consortium van bedrijven en instellingen dat het octrooi gaat exploiteren en waarbij ondergetekende het octrooi als zijn bijdrage inbrengt.

Nadere informatie
Jules Ruis, Fractal Consultancy, Son-Eindhoven, tel. 0499 47 10 55
internet www.fractal.org en e-mail Jules.Ruis@fractal.org

 

To the top of this page