Fractaaltje

Extrapreneur en Extrapreneurship

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesNaast de woorden 'Entrepreneur' en 'Intrapreneur'

nu ook het begrip 'Extrapreneur'

Het Engelse woord Entrepreneur betekent Ondernemer; Entrepreneurship is in het Nederlands 'Ondernemerschap'. Het begrip betekent het onder eigen gezag en verantwoordelijkheid bedrijven van activiteiten gericht op het maken van winst.

In de jaren negentig ontstond binnen grote ondernemigen het idee van de Intrapreneur en het Intrapreneurship: 'het ondernemen binnen de Onderneming' (Weggeman e.a.). In dit business model werden binnen de onderneming zelfstandige business units (BU) opgericht met eigen budgetverantwoordelijkheid en daarmee ook een eigen winst- en verliesrekening. De Intrapreneur kreeg eindverantwoordelijkheid voor zulk een business unit.

In aansluiting op bovenstaande begrippen introduceer ik thans (april 2006) de begrippen Extrapreneur en Extrapreneurship i.e. 'het Ondernemen buiten de Onderneming'. Een Extrapreneur is een werknemer in vaste dienst van een onderneming die met goedvinden van de directie van die onderneming buiten die onderneming onder eigen gezag en verantwoordelijkheid een andere onderneming runt. Hij runt dus naast zijn hoofdactiviteiten in vaste dienst een 'eigen zaak', als regel op een ander gebied dan zijn hoofdactiviteit, voor bijvoorbeeld 1 dag in de week.

Het begrip Extrapreneur zal de komende tijd verder worden ontwikkeld . Het zou kunnen leiden tot de oprichting van een 'Stichting Extrapreneur' en een 'Netwerk van Extrapreneurs', maar mogelijk ook tot de oprichting van een groep van bedrijven, instellingen en organisaties die op actieve wijze het idee van het Extrapreneurship (EPS) ondersteunen en willen bevorderen. Zij krijgen het EPS-kroontje 'Beschermheer van Extrapreneurs' als zij voldoen aan deze belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Als logo voor het begrip Extrapreneur is gekozen voor de afbeelding van een Vos, een slim/sluw dier; dat leeft in de beschermde wereld van het grote bos, maar die zo af en toe alleen op jacht gaat om bij een boer (de markt) een mooi kippetje buit te maken.

De begrippen Extrapreneur en Extrapreneurship gaan een belangrijke rol spelen in de overgangsfase van kenniseconomie en kennisindustrie naar de creatieve industrie. Richard Florida schrijft interessante boeken over dit onderwerp.

Son/Eindhoven, 11 april 2006, Jules Ruis.

   

Naar de top van deze pagina