Fractaaltje

Kleedmakers

e-mail: Leendert Parlevliet


Terug naar de index van FractaaltjesAansprekend initiatief voor kleinschalige ontwikkelingssamenwerking

door Jules Ruis

Verfraai uw organisatie met een tapijt of wandkleed waarin uw logo is geweven. Voorbeeld is 120 x 100 cm.

Leendert Parlevliet is gepensioneerd KLM-medewerker. Hij was naast zijn veelal internationale werk 20 jaar aktief betrokken bij projecten ter bestrijding van blindheid o.a. in Nepal. Zo was hij vele jaren directeur van de Stichting Oogzorg Himalaya.

Nepal is een prachtig land dat helaas wordt geplaagd door politieke onrust. Armoede is daarvan vaak de oorzaak. Het is de bedoeling van Leendert om die armoede een heel klein beetje te helpen verlichten.

Een kleine maar professionele weverij aan de rand van de hoofdstad Kathmandu maakt tapijten van hoge kwaliteit volgens ontwerpwensen van de opdrachtgever. Het hartverwarmende bij deze weverij is dat het handknoopwerk wordt verricht door arme jonge moeders (geen minderjarigen), die hun jonge kindertjes naar het werk mogen meenemen.

Uit zijn werk ter bestrijding van blindheid heeft Leendert contacten opgebouwd met o.a. deze lokale weverij. Hij bemiddelt thans in het binnenhalen van opdrachten uit Nederland en brengt graag een offerte uit op basis van een "fair trade" calculatie.

Mocht u zich aangetrokken voelen om als organisatie een tastbaar stukje ontwikkelingswerk te steunen en tegelijk uw organisatie te willen verfraaien met bijvoorbeeld een tapijt of wandkleed waarin het logo van uw organisatie is geweven, dan is Leendert Parlevliet gaarne bereid u hierover nader te informeren.

Internet: www.kleedmakers.nl

Leendert Parlevliet
Zuid Schalkwijkerweg 3
NL 2034 JD Haarlem
T : 023 540 72 22
M : 06 54 74 53 92
E : knoopkunst@telfort.nl
Bankrelatie: Triodosbank, Zeist rek. nr. 21.24.79.121 t.n.v. Kleedmakers

 

Naar de top van deze pagina