Fractaaltje

Innovatie als Fractaal Netwerk

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesInnovatie als fractaal netwerk

De instelling van het Innovatieplatform bewijst opnieuw dat bestuurlijke kringen vooral afstandelijk met innovatie bezig zijn; geen mensen die met hart en ziel daadwerkelijk betrokken zijn bij het proces van vernieuwing; geen personen die in hun dagelijks bestaan afhankelijk zijn van de uitkomsten van het debat. Actoren op topniveau spelen het spel over de hoofden van anderen heen, niet om de knikkers, maar puur om het spel, om hun positie, om hun macht, om hun salaris, om hun aanzien; ‘the show must go on’. Wat ontbreekt bij hun optreden is de uitstraling dat alleen met innovaties in Wetenschap, Technologie en Ondernemerschap onze samenleving te redden valt.

In een proces van innovatie moet de samenleving (u, uw buurman, autochtoon en allochtoon, man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk) prioriteiten stellen binnen een breed pallet van spanningsvelden. Er dienen keuzes gemaakt te worden tussen verleden, heden en toekomst, tussen hier en de derde wereld, tussen economie en ecologie, tussen macht en menselijkheid, tussen duurzaamheid en verspilling. Innovatieve krachten dienen weer in handen te komen van mensen, bedoeld als instrument om de kwaliteit van ons bestaan te verbeteren.

Actoren in het proces van innovatie (onderzoekers, onderwijzers, ontwerpers en ondernemers) zouden zich met elkaar moeten verbinden als een fractaal netwerk van zich herhalende patronen, overeenkomstig de wijze waarop de natuur zich organiseert. Alleen vanuit een stabiele kern is een cel in staat verder te groeien. Meerdere cellen vormen organen. Een aantal organen sluit zich aaneen tot een lichaam. Zo ontstond het leven op aarde met de mens als voorlopig hoogtepunt. Op fractale wijze gestructureerd ontwikkelen zich dynamische processen van groei met een groot zelforganiserend en innoverend vermogen. Oude verbanden sterven af; nieuwe relaties bloeien op. Wetenschap, Technologie en Ondernemerschap als motor van de samenleving. Innovatie als fractaal netwerk. Daar ligt de kracht voor toekomstige vernieuwing.

 

Naar de top van deze pagina