Fractaaltje

PostGenetics Society

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesFractal Geometry leidend principe als visie op de werkelijkheid

Op 29 oktober 2005 is opgericht:

International PostGenetics Society (IPGS),

( Internet: http://www.postgenetics.org )

maar beter is te spreken van Memetisch onderzoek

naar een Fractale visie op de werkelijkheid

Wat is de jongste wetenschappelijke ontwikkeling?
De 20e eeuw kan zonder twijfel de eeuw van de ontdekking van onze genen worden genoemd. Centraal stond de ontrafeling van het menselijke DNA, althans van dat gedeelte dat de productie van lichamelijke eiwitten aanstuurt, het zogenaamde ‘protein-coding DNA’. Maar dit soort DNA betreft slechts een klein gedeelte van het totale DNA, naar schatting zo'n twee procent. Voor de resterende 98% van ons DNA is nog geen zinvolle functie gevonden en wordt daarom als junk-DNA aangeduid. Maar niets in de natuur is zinloos. Derhalve is nader onderzoek van dit junk-DNA uiterst interessant. De Amerikaan Andras Pellionisz noemt de komende wetenschappelijke tijd de postgenetische periode. Hij heeft een aantal mensen om zich heen verzameld, die samen de stichters van een nieuwe wetenschappelijke gemeenschap vormen: de International PostGenetics Society (IPGS).

Wat is de samenstelling van deze groep?
De International PostGenetics Society bestaat uit de volgende personen.
Achiriloaie, Mircea; Partner, Biotechnology Intellectual Property, Fernandez & Associates, Menlo Park, California, USA
Akhtari, Saeid; Founder, NextBio, Inc., Cupertino, California, USA
Battistutti, Walter; Founder, Biochemicon Ltd, EU Office Wiener Neudorf, Austria / HQ Royal Turnbridge Wells, TN2, Kent, United Kingdom
Falus, Andras; Head, Department of Genetics & Immunology, Semmelweis University, Budapest Hungary
Hunt, C. Anthony; Head, Department of Biopharmaceutical Sciences, UCSF, San Francisco, California, USA
Lemberg, David; Executive Producer, Science and Society, San Diego, California, USA
Nikolich, Karoly; Executive Director, Stanford Neuroscience Institute and Founder, AGY Inc., Stanford, California, USA
Pellionisz, Andras; Founder, Helixometry, Inc., Originator of IPGS, Sunnyvale, California, USA
Ruis, Jules; Founder and Director, Fractal Center, fractal.org, Eindhoven, Netherlands
Senda, Mototaka, President of Rainbow Bioscience Venture Think-Tank, Fremont, California and Prof. Inst. of Industrial & Sci. Research, Osaka, Japan
Simons, Malcolm; Founder, Haplomic Technologies; Inventor, JunkDNA US issued patents; Geelong, Australia
Szekely, George, Dept. of Anatomy, University of Debrecen, Hungary
Vizi, E. Sylvester; President, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Editorial Advisor:
O'Neill, Graeme; Science Writer, Australian Biotechnology News, Mildura, Australia

Wat is de positie van Jules Ruis in dit gezelschap?
Vanuit Nederland is Jules Ruis gevraagd om in dit gezelschap te participeren. Het door hem opgerichte ‘Competence Centre voor FRACTAL Science, Technology, Art and Design’ heeft wereldwijd grote aandacht getrokken. Het door hem ontwikkelde software pakket, de Fractal Imaginator ‘Fi’, maakt de complexiteit van de moderne wiskunde (de fractal geometry) op uiterst heldere en eenvoudige wijze zichtbaar. De NanoTechnology Group (een consortium voor Global Education) beveelt het programma aan om op te nemen in het wiskunde programma voor middelbare scholieren.

Waarom die wereldwijde belangstelling voor de fractale wiskunde?
Het antwoord hierop is simpel, omdat de gehele natuur (van atoom tot universum) fractaal is gestructureerd. Dit wil zeggen: de wereld bestaat uit zich steeds herhalende gelijkvormige patronen van zelforganiserende elementen en zich aanpassende systemen. Het geheel projecteert zich in de delen; een deeltje weerspiegelt zich in het geheel. Elk systeem bestaat uit een redelijk stabiele kern met daarom heen een aantal lossere elementen, bijeengehouden door permeabele (halfdoorlaatbare) wanden. Voorbeelden zijn de wand van een levende cel, de huid van een mens, de grenzen van een land en de dampkring van de aarde. We noemen deze relatief autonome systemen die in continue wisselwerking met hun omgeving zich aanpassen aan veranderende omstandigheden Complexe Adaptieve Systemen (CAS).

Zijn er voorbeelden van fractals in de natuur?
Het meest duidelijke voorbeeld van een fractal is een boom. Zowel goed zichtbaar boven de grond als onzichtbaar in de aarde bestaat een boom uit een systeem van zich herhalende patronen, beginnend met een centrale stam, overgaand in dikke takken, splitsend in dunnere takken die overgaan in twijgjes en uitmonden in bladeren boven de grond en haarworteltjes onder de grond. Op het einde van bladeren en haarworteltjes vindt de wisselwerking met de omgeving plaats. Er gaat materie, informatie en energie van buiten naar binnen en visa versa. De menselijke organen werken op een zelfde wijze. Longen, bloedvaten, nieren en hersenen zijn fractaal gestructureerd. Ook ons DNA is fractaal georganiseerd. Elk gen stuurt op ‘vertakte’ wijze meerdere eiwitten aan. Elk eiwit gaat door de celwand vanwaar opnieuw op ‘vertakte’ wijze de omgeving van de cel wordt beïnvloed. Leven en groei in de natuur hebben altijd fractale kenmerken.

Maar zijn we als mens dan niet meer dan een lichaam?
We zijn als mens inderdaad meer dan een lichaam. We kennen een geestelijke beleving en worden soms in onze ziel geraakt. We spreken daarom naast het hebben van genen over het bezit van ‘memen’. Genen zijn de drijfveren voor lichamelijke voortplanting. Memen zijn de vergelijkbare informatiepakketjes op geestelijk niveau. Zij bezitten de drang om zich voort te planten, te reproduceren als u wilt. Memen zijn, als meest waarschijnlijke aanname, ook fractaal gestructureerd. Memen en genen zijn de Yin en Yang van ons bestaan.

En hoe staat het met de ziel?
Tenslotte rijst de vraag naar het functioneren van de ziel. Is er een symbiose denkbaar van genen en memen. Samengesmolten elementen noemen we ‘gemen’. In oosterse termen is dat het samengaan van Yin en Yang in een allesomvattende energie, de Tao van ons bestaan.

Wat heeft dit alles met DNA te maken?
Bovenstaande redenering roept de vraag op of zich in de 98% junk-DNA misschien ook de ‘geestelijke’ memen bevinden. Als dit waar mocht zijn, kunnen we beter niet spreken van het postgenetische tijdperk maar van een op handen zijnde memetische periode. In deze opvatting bevat het DNA dus naast een genetische code ook een memetische code. En fractaal doorredenerend zou zelfs een gemetische code aanwezig kunnen zijn.

En wat zou dit betekenen voor ons wereldbeeld?
We spraken al over de ordening van de wereld als een stelsel van complexe adaptieve systemen. Zou het nu kunnen zijn dat een gedeelte van het gentische/memetische/gemetische DNA afkomstig is van buiten onze aarde? Waarom niet eigenlijk? Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat het mogelijk geweest moet zijn dat in het verleden DNA, verpakt in meteorieten, door de dampkring heen de aarde heeft bereikt. Chemische samenstellingen van buiten onze aarde kunnen het aardse ‘leven’ hebben beïnvloed. Extraterrestrial (ET) materiaal kan dus op aarde zijn nedergedaald. Het verschijnen van deze energie ‘van buiten’ wordt door aanhangers van deze theorie aangeduid als ‘Intelligent Design’ (ID). In hun ogen hangt ID nauw samen met het bestaan van God. Maar ‘what is in a name?’ Essentieel is het fractale karakter van het verschijnsel.

Leidt genoemde opvatting tot een ander bewustzijn?
In de memen en gemen zou dan ook de informatie besloten kunnen liggen voor een ruimer Tijd/Ruimte besef dan dat we in de huidige wetenschap hanteren. Er is dan meer dan Einstein’s E = mc2. In bovenstaande redenering ligt de Universele BestaansWet besloten, die zegt dat de Samenhang der dingen een functie is van onze Relatie met Anderen (Lichaam en Geest)) in een perspectief van Ruimte en Tijd. Uitstraling is de mate waarin iemand in staat is een bepaalde Ruimte in een bepaalde Tijd met zijn/haar Aanwezigheid te vullen.

En wat is de relatie van dit bewustzijn met fractals?
De in de fractal geometry bekende ‘Julius Ruis Set’ is symbool voor genoemde Universele BestaansWet. Inzoomen en uitzoomen van de verschillende beeldjes in de JR Set toont het oneindige aantal mogelijkheden voor het aanpakken van toekomstige vraagstukken. We staan aan het begin van een nieuw bestaan, een Universeel Fractaal Bewustzijn.


1 november 2005,
Jules Ruis.

 

Naar de top van deze pagina