Fractaaltje

Fractale Kabouters

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van Fractaaltjes 

Living Technology

ABCDE = Adaptieve Bio Complexe Dwergjes en Elfjes

Het Evoluon als Paddestoel waar artificiŽle Kabouters tot leven komen

Op 12 januari 2006 presenteerde de achtste jaargang van deelnemers aan de Training Interactie Management voor Zuidoost-Brabant (TIM-8) in het Evoluon te Eindhoven haar eindresultaten aan een regionaal forum. Op internet zijn de presentaties te vinden.
Zie: www.fractal.org/Training-Interactie-Management/Eindpresentatie-TIM8.htm

Brabants Glorie
Onder de titel Brabants Glorie werd verslag gedaan van een onderzoek onder de belangrijkste High Tech bedrijven (de zogenaamde OEM-ers) in de regio Zuidoost-Brabant en hun toeleveranciers. Op basis van een aantal interviews komen de onderzoekers (Hans ten Hagen, Will Ceelen, Arie van Kraaij, Roel van Driel en Eadgar van Leest) tot opvallende conclusies. In tegenstelling tot allerlei ‘verhalen en geruchten’ leeft er bij de geraadpleegde groep van fabrikanten (Philips Medical Systems, ASML, Assembleon, Fei Company, Daf Trucks, Bosch Rexroth, het vroeger Nyquist, Nebato Te Strake, Oce, OTB Group, Neways, VDL Groep, Frencken Groep, Van der Lande Industries, Qverneland en Philips ETG) de eensgezinde opvatting niet langer te streven naar uitbesteding van hun kernactiviteiten naar lagelonenlanden. Dat is een opmerkelijke constatering. Naar hun opvatting moet de machinebouw in Zuidoost-Brabant blijven. Dit vraagt om meer samenwerking en de realisatie van een betere vertrouwensband. Een Code of Conduct kan hieraan bijdragen, maar vooral ……………:

Man on the Moon

 • Voor de dag van morgen is een uitdagender perspectief nodig voor de toekomst van de machinebouwindustrie in de Brainport. What is our ‘man-on-the-moon’-project voor het volgende decennium?
 • Het is noodzakelijk een visie/doel voor de industriële omgeving Eindhoven te creëren. Hiervoor is een stuk visionair leiderschap noodzakelijk. De huidige captains of industrie in de regio Eindhoven dienen de onderlinge concurrentie te beëindigen samen een visie te ontwikkelen hoe de mondiale concurrentie aan te kunnen.
 • De bedrijven in de regio Eindhoven dienen te beseffen dat ze misschien op korte termijn offers moeten brengen om op lange termijn te kunnen overleven en succesvol te kunnen zijn.
 • Egbert Jan Sol van TNO Industrie en Techniek noemt de behoefte aan productiemiddelen voor het vervaardigen van “punaise computers” de ultieme kans en uitdaging voor de machinebouw industrie om zich op wereldschaal te bewijzen.
 • Machinebouw industrie, kennisinstellingen en overheden moeten een gezamenlijk zoekproces opstarten naar de killer applications van morgen.

  Julius Caesar met Asterix en Obelix
  In het gebied dat we anno 2006 als het Benelux Middengebied aanduiden leefde aan het begin van de 20e eeuw een volk van hardwerkende ambachtslieden. In tegenstelling tot de Noordelijke Nederlanden die veelal het protestante geloof beleden, was dit deel van de bevolking altijd meer onder Romeinse invloed gebleven. Het is het gebied van de Zuidelijke Nederlanden van 1815, wat we thans het Industriële Zuiden noemen. Dit gebied werd 2000 jaar geleden ontdekt door de Romeinen. Hun keizer Julius Caesar begint zijn boek “De Bello Gallico” (over de Gallische Oorlog) als volgt: “Gallia omnia divisa est in partes tres quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.” hetgeen in het Nederlands betekent: “Gallië als geheel is verdeeld in drie delen, waarvan een deel de Belgen de bewoners zijn, een ander deel de Aquitani (ZW Frankrijk) en een derde deel dat de Keltische taal spreekt, die door ons Galliers worden genoemd.”
  Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallië dus bezet door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Héél Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk. Rene Goscinny en Albert Uderzo creëerden in de Franse magazine Pilote in 1959 het wereldberoemde duo Asterix en Obelix. Inmiddels zijn hun albums in meer dan 100 talen en dialecten uitgegeven.

  Kabouters
  In het jaar 470 na Chr. schreef de Romeinse sergeant Publis Ocatvus, die in de buurt van Leiden woonde het volgende:
  "Hodie oculis meis ipsis homunculum vidi.
  Pileum rubrum et tunican caeruleam gessit.
  Habuit barbam albam et bracas viridas
  Dixit annos vix XX habitare in patibus meis.
  Verba nostra fecit mixta cum verbis extraneis...."

  Vandaag heb ik met eigen ogen een miniatuurmensje gezien.
  Hij droeg een rode muts en een blauw hemd.
  Hij had een witte baard en een groene broek.
  Hij zei dat hij amper 20 jaar in dit land woonde.
  Hij sprak onze taal vermengd met vreemde woorden..."

  Rond 1200 na Chr. vond de zweed Frederik Ugarph in het toenmalige Nidaros (thans Trondheim, Noorwegen) in een primitieve visserswoning een houten beeldje van 15 cm hoog, gemeten zonder sokkel. In het voetstukje stond gegraveerd: "Nisse - riktig storrelse", wat betekent: Kabouter, ware grootte. Het beeldje was sinds mensenheugenis in de vissersfamilie. Het bevindt zich nu in de particuliere kunstverzameling van de familie Oliv te Uppsala. Onderzoek heeft aangetoond dat het beeldje ouder dan 2000 jaar is.

  Het woord Kabouter is afgeleid van Kobold, dat weer komt van het woord Kuba-Walda, wat "huisbestuurder" of "huisgeest" betekent in het oud-germaans. Vroeger was de kabouter een geaccepteerd lid van de maatschappij, van hoog tot laag zag iedereen hem regelmatig, werd door hem beloond, bestraft, geholpen of geplaagd en vond dat normaal. Later is de kabouter teruggedreven naar schuilhoeken boven en onder de grond, waar hij zich aan onze waarneming onttrekt.

  Prof. dr. Gert Frens uit Eersel houdt lezingen over kabouterverhalen.
  Vraag een onwillekeurige groep mensen naar het verschil tussen dwergen en kabouters, dan zijn ze het daar snel over eens. Dwergen horen als sprookjesfiguren tot dezelfde wereld als elfen en feeën, kabouters zijn menselijker. Zie bijvoorbeeld het fraaie boek van tekenaar Rien Poortvliet en Wil Huygen over Leven en werken van de Kabouter. Kabouters zijn handig en behulpzaam in huis. Toveren kunnen ze niet. Frens, geboren in Hoorn (NH) maar wonend in Eersel, genoot zijn klassieke opleiding aan het Murmellius gymnasium in Alkmaar en hij studeerde scheikunde aan de rijksuniversiteit van Utrecht. Na zijn promotie in de wiskunde en natuurwetenschappen werkte hij vele jaren op het Natlab bij Philips in Eindhoven. In een kring van wetenschappers zijn aan een lunchtafel van het natuurkundig laboratorium zijn ideeën over kabouters in de Kempen ontstaan. Daarover gaat zijn lezing. Sinds 1987 is Frens hoogleraar in de fysische chemie aan de technische universiteit van Delft. 'Kabouters hebben bestaan. Ze zijn in de loop van de 8ste eeuw van het toneel verdwenen, als gevolg van het Frankisch imperialisme.' Deze stelling hoort bij het academisch proefschrift van dr C.van den Brekel en was de conclusie van lange tafelgesprekken onder natuurwetenschappers over de historiciteit van de kabouter. Uitgangspunt waren de oude, gelokaliseerde kabouterverhalen uit de Kempen. Als daar een historische kern in valt te ontdekken, moeten ooit ergens kabouters hebben bestaan. Maar dan zouden er behalve verhalen ook archeologische vondsten en geschiedkundige gegevens moeten zijn waaruit gereconstrueerd kan worden wie of wat kabouters eigenlijk waren. De oude verhalen zeggen dat na de dood van hun koning Kyrië de kabouters uit onze streken zijn verdwenen. Kabouterkoning Kyrië woonde volgens de overlevering op de Kerkakkers in Hoogeloon. Op die plaats hebben archeologen van de Vrije universiteit bij hun Kempenproject een grote Romeinse villa gevonden. Had zich daar een rijke Romein op het Brabantse platteland gevestigd? Of vormde die opgraving het experimentele bewijs dat Kyrië en zijn kabouters daar echt gewoond en dus bestaan hebben?

  Historische vondst in Deurne
  Dinsdag 24 januari 2006 - Archeologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam zoeken op het toekomstig industrieterrein bij de Grote Bottel in Deurne naar sporen van enkele boerderijen en stallen uit de Romeinse tijd. In totaal zijn tot nu toe de resten van vijftien boerderijen gevonden, afkomstig uit verschillende tijden. De archeologen spreken van een belangrijke vondst voor de Zuid-Nederlandse archeologie. „Het geeft ons de kans de geschiedenis van een hele nederzetting te onderzoeken.“

  De Paddestoel waar artificiŽle Kabouters tot leven komen
  'Successen in het verleden geven geen garantie voor de toekomst'. Toch zoeken we thans in de regio Zuidoost-Brabant naar verbindingen tussen verleden, heden en toekomst. Zou het ‘man-on-the-moon’-project voor de regio Zuidoost-Brabant gekoppeld kunnen worden aan de verhalen en legenden uit het verleden. Het antwoord lijkt voor de hand te liggen. Ja dus! Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen wijzen in de richting van de maken van steeds intelligentere producten, gebaseerd op nanotechnologie en resulterend in artificieel (dus door de mens gemaakt) complexe adaptieve systemen, in feite echt levend volgens de definitie van zelforganiserend vermogen, verbonden in een netwerk van zich herhalende patronen, ook wel fractals (of Living Technology ) genoemd. De eerste voorbeelden van deze nieuwe producten kennen we. Kleine robotjes, voorzien van velerlei sensoren, chips en andere intelligentie. Ze zijn er klein en groot, ze kunnen lopen en bewegen zich razendsnel door de lucht. Het zijn de tot leven gekomen kabouters, dwergen en elfjes die aan de mensheid dienstbaar zijn. Zij gaan zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Zij zullen in het echt de klussen klaren, die we hen in onze sprookjes al eeuwen hebben toebedeeld. Deze ABCDE-producten worden gemaakt met machines uit de regio Zuidoost-Brabant. We hebben voor de kaboutertjes ook een eigen huis; een Paddestoel met een hoofdletter; het Evoluon te Eindhoven, de Paddestoel waar artificiŽle Kabouters tot leven komen. Het dwergenland Moria uit Tolkiens roman 'In de ban van de Ring' wordt werkelijkheid. Daarmee is de cirkel rond. Verleden, heden en toekomst gekoppeld in een wenkend perspectief. Het ‘man-on-the-moon’-project voor Zuidoost-Brabant dicht bij huis. Onze kinderen en kleinkinderen zullen er blij mee zijn.


  25 januari 2006
  Jules Ruis.

 •  

  Naar de top van deze pagina