Fractaaltje

Newtrition

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesNewtrition: ingredients for life
van voedselconsumptie naar voedselbeleving

Het Engelse woord Nutrition (voeding) krijgt er in de nabije toekomst een dimensie bij. We eten en drinken al lang niet meer alleen om brandstof binnen te krijgen. Voeding heeft voor ons een veel bredere betekenis. We eten om te genieten van een sociaal samenzijn. Om onszelf te belonen. Om de dag te breken. Om aan onze gezondheid te werken. Je bent wat je eet.

Maar er is méér. Voeding en de productie ervan raken ook aspecten die te maken hebben met natuur en milieu. Met landschapsbeheer. Met recreatie en entertainment. Met cultuur, kunst en educatie. Voeding valt op veel verschillende niveaus te beleven. En juist naar die beleving is de consument op zoek. Naar een meerwaarde rond voeding, die het niveau van voedingsstoffen ontstijgt. Food for Experience.

De regio Zuidoost-Nederland is een bijzonder vruchtbare voedingsbodem aanwezig om deze nieuwe belevingshonger te stillen. Deze regio is op het gebied van agrifood één van de meest gedifferentieerde en productieve delen van Nederland. De aanwezigheid van talloze ondernemingen, overheids-, kennis- en opleidingscentra die op een of andere manier aan de voedingsindustrie zijn gerelateerd, biedt hier alle ingrediënten voor succes om meer te doen met en rondom voeding.

Een aantal ondernemers, overheden en kenniscentra in Zuidoost-Nederland wil zich sterk maken voor de agrifoodbusiness en heeft zich daartoe verenigd onder de naam Newtrition. Het is een initiatief van partijen die zich willen inspannen om voeding van een optimale toegevoegde waarde te voorzien. Samen verenigen zij zich onder dit nieuw begrip Newtrition: Ingredients for Life.

Vanuit de oprichting van Newtrition komt bij mij de uitdagende vraag naar voren: op welke wijze is Newtrition te koppelen aan de sterke kanten van de Brainport Eindhoven. Hoe kunnen we voedsel produceren met alle high tech bekwaamheden van de kennisindustrie. Hoe kunnen de productieprocessen worden geoptimaliseerd? Welk nieuw voedsel is te bedenken, te ontwerpen en te ‘maken’? En vooral geldt ook de vraag: zijn de voedingsproducten te voorzien van moderne intelligentie, een moderne chip dus (lijkend op kunstmatig dna), klein en afbreekbaar bij het eten.

De wereld om ons heen wordt geleidelijk een verzameling van Artificiële Complexe Adaptieve Systemen, door mij wel Fractale Systemen genoemd. De Ambient Intelligence rukt op. Dit gebied vormt anno 2005 het zwaartepunt van de Philips Research. De faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven speelt hierop in. Kernvraag is nu: kunnen we de eet- en drinkbehoeften van mensen gaan ‘meten’ op een zodanige wijze dat er een verbinding tot stand kan worden gebracht met de ‘eigenschappen’ van het voedsel. Kan het zelfs zo worden dat er op den duur alleen voedsel wordt geproduceerd waaraan daadwerkelijk behoefte bestaat. De tussenopslag in de levensmiddelenbrache komt dan te vervallen, althans een groot gedeelte daarvan. We stappen over op Food on Demand.

Ik daag de vertegenwoordigers van de Greenport en de Brainport uit met elkaar in discussie te treden teneinde samen op weg te gaan naar een verbetering van de Quality of Life.

Gepaard gaand aan deze uitdaging ligt de maatschappelijke opgave: Honger de Wereld uit. Pas dan kan het streven om over te stappen van voedselconsumptie naar voedselbeleving worden gerealiseerd. Een mooie opgave voor de eerste 25 jaar van de 21e eeuw.

Son/Einhoven, 28 april 2005, Jules Ruis.

 

Naar de top van deze pagina