Fractaaltje

Instelling fenomeen 'Landshoogleraar'


Back to the Index of FractaaltjesAdvies aan redactie van Buitenhof

Instelling fenomeen 'Landshoogleraar"

Van: Jules Ruis [Jules.Ruis@fractal.org]
Verzonden: zondag 6 januari 2008 13:22
Aan: 'redactie@buitenhoftv.nl'

Onderwerp: Instelling Landshoogleraar

Geachte redactie,

Mijn complimenten voor het betoog van prof. Rudy Rabbinge. Naar ik begreep is hij universiteitshoogleraar aan de universiteit van Wageningen.

Ik stel voor het fenomeen ‘landshoogleraar’ in te stellen. De verzameling van Nederlandse landshoogleraren vormt naast de politiek en de media een nieuw publiek forum: een publiek wetenschappelijk platform, het PWP.

Landshoogleraren geven gevraagd en ongevraagd hun wetenschappelijke visie direct aan publiek, politiek en media (en andere geinteresseerde publieksgroepen, zoals vakbonden, werkgevers en actiegroepen).

Mij lijkt het interessant om zulk een gedachte eens nader uit te werken in nauw overleg met o.a. prof. Robbert Dijkgraaf (nieuwe voorzitter KNAW) en prof. Bert Meijer van de TU/e.

Met vriendelijke groet,

Jules Ruis.

------------ afzender -------------
Jules J.C.M. Ruis
tel. 0499 47 10 55
e-mail: Jules.Ruis@fractal.org
Internet: www.fractal.org
--------------------------------------
 

To the top of this page