Index "Quality of Life" in the BeNe Region

Back to the Main Index


Enlargement of the plan


Make your choice out of undermentioned possibilities:

1. Quality of Life in de Zuidelijke Nederlanden (in Dutch)

2. The Quality of Life in the BeNe Region

3. De motivatietheorie van Abraham Maslow (in Dutch)

4. What is Life and what is Quality of Life

5. Indicators list for Regional Quality of Life

6. Publication by Chris Lucas about Quality of Life

7. Aarde is over 50 jaar op (in Dutch)

8. Cultuurprofielen Brabantse steden

9. Cultuurprofiel Zuid Nederland, deel II, ambities en prioriteiten

10. Cultuuroffensief Zuid Nederland

11. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

12. Toespraak derde Belgisch-Nederlandse Conferentie

13. Tekst Preambule Eindhovens Dagblad

14. Worldwatch: Armoede, ziekte en milieu zijn het echte probleem (13 januari 2005)

15. UN Milennium project (rapport Task Force d.d. 17 januari 2005)

16. THE MILLENNIUM PROJECT; GLOBAL FUTURES STUDIES & RESEARCH
(ACUNU: American Council of United Nations University)

17.Ecology and the Fractal Mind in the New Architecture, by Victor Padrón and Nikos A_ Salingaros

18. Calvert-Henderson indicators for Quality of Life

Overige informatie

20. Belgisch-Nederlandse Vereniging

21. Relevant Quality of Life  internet-links

22. Wikipedia, de vrije encyclopedie

23.   Het Museum van de Vaderlandse Geschiedenis 

(the Low Countries History Museum)

23. Back to the Main Index