Quality of Life

in de Zuidelijke Nederlanden

voor meer informatie e-mail: Jules Ruis


Back to the index of Quality of Life'Quality of Life' in de Zuidelijke Nederlanden (BeNe Regio)

als basis voor nieuw 'Wetenschappelijk en Technologisch Elan'

gericht op de ontwikkeling van 'Life Sciences Industry and Services'

Het Bewustzijns Besturings Model

- Basic Awareness

- Business Awareness

- Global Awareness

Quality of Life

- De behoeftehiŽrarchie van Maslow (Basic Awareness)

- De behoeftehiŽrarchie in organisaties (Business Awareness)

- De behoeftehiŽrarchie op regionaal niveau (Global awareness)

- Culturele verschillen; de kracht (en zwakte) van taal

De BeNe Regio

- Nederlands gesproken

- Beneden de grote rivieren

- Van Wageningen, Eindhoven en Maastricht naar Leuven en Gent

Quality of Life in the BeNe Regio

- Leven (eten en drinken), Kleden en Wonen

- Onderwijs, Zorg, Veiligheid en Vervoer

- Werken, Recreatie en Sport

- Kunst, Cultuur en Wetenschap

- Religie, Spiritualiteit en Schoonheid

- Dus: van Welvaart en Welzijn naar Vrede en Geluk

Primaire Actoren en Factoren

- het gaat primair om goed (= naar eigen vermogen) opgeleide en beschaafde mensen

- die veilig kunnen leven, wonen en werken in een sociale samenleving

- waarbij ethiek en integriteit leidraad is voor ieders dagelijks handelen

- met verantwoordelijkheid voor de zwakke, zieke of gehandicapte medemens

- en met respect voor de bescherming van de natuurlijke omgeving

Life Sciences/Technology Initiative

- Wat zijn Life Sciences?

- Wat behelst het Life Sciences/Technology Initiative?

- Wie zijn de belangrijkste Partners?

- Welke producten en diensten wil de BeNe Regio gaan leveren?

- Hoe daar de komende jaren te komen?

Engelstalige uiteenzetting en nadere informatie

- Voor Engelse versie van het LST Initiative zie:
www.fractal.org/Life-Science-Technology


 

To the top of this page