Index of
Fractal Research and Fractal Products

Back to the Main Index


Enlargement ctanz

Enlargement of ctanz


1. Make your choice out of undermentioned possibilities:

0. Prototype artificial blood vessel, made by Jules Ruis d.d. June 2007

1. The first artificial 3D fractal tree, made by Jules Ruis d.d. december 2002

2 Survey of Fractal Research and Fractal Products (Jules Ruis)

3. Fractal Design Cycle (Jules Ruis.)

4. Research Concept Fractal Nanotechnoloy

6. Ten Technologies of New Sciences: number 4 Fractal Models (Businessweek)

7. To the Periodic Table of all Chemical Elements (copyright Lenntech, The Netherlands)

9. The Once and Future Nanomachine (Scientific America d.d. September 2001)

10. Bridging the gap with Bioelectronics (New Scientist d.d. 18th March 2002)

11. Molecules go with the glow (Nature, Materials Update d.d. 4th April 2002)

12. Toward Complex Matter: Supramolecular Chemistry and Self-organization

13. Prof.dr. Brynn Hibbert (UNSW): Electrodeposited Fractal Growth

14. Growing organic (Nature 2001)

15. Artificial Leaves

16. Dissecting fractal in nature

17. Levels of Aging (like Nested Dolls)

18.1. Powers of Ten 1 (from atom till universe)

18.2. Powers of Ten 2 (from atom till universe)(VPRO Noorderlicht)

18.3. Powers of Ten 3 (from atom till universe)(direct video)

18.4. Powers of Ten, further explanation and examples

19. Examples of fractal patterns at various spatial scales

20. Marc-Olivier Coppens Research TU Delft:
NICE: Nature-Inspired Chemical Engineering

21. Fractal Language of DNA (Dr. Andras Pellionisz)

22. FractoGene Design-Tool for Protein-Based Self-Assembling Nanostructures, Materials and Applications (2003, Dr. Andras Pellionisz)

23. Fractal Analysis of mitochondrial DNA sequence data
(by Cheryl Lynn Berthelsen)

24. The Fractal Structure of mitochondrial DNA
(Nestor N. Oiwa, James A. Glazier, 8 Febr. 2002)

25. Examples of Fractal structure of DNA by Jules Ruis

26. Molecular Complexity and Fractal Dendrimer

27. TNA: artificial variants of DNA (Nature d.d. 7 february 2003)

28. New state of matter (New Scientist d.d. 8 Octobre 2003)

29. Rapid prototyping using fractal geometry (S.C.SOO and K.M.Yu)

30. Fractal growth modeling of electrochemical deposition in solid freeform fabrication
(Jack G. Zhou, Zongyan He and Jian Guo)

31. Fractals add new dimension to electronics

31.1. Inkjet printing creates tubes of living tissue (22 January 2003)

31.2. Charleston scientists use desktop printers to produce three-dimensional structures of living tissue (22 January 2003)

32. Biomedical Engineering Application of Rapid Prototyping

200. Understated articles are in Dutch

201. Fractale Lasers (Onderzoek FOM d.d. 1999)

202. Levenselixers voor in de fabriek (cursor 1 december 2001)

203. Soms lijkt Chemie een beetje Toveren (ED d.d. 30 april 2002)

204. Virus op recept; mens maakt artificieel poliovirus (NRC d.d. 27 juli 2002)

205. Tweede hoofdwet thermodynamica gaat niet altijd op (NRC d.d. 27 juli 2002)

206. Amerikanen werken hard aan kunstmatige Bacterie (NRC d.d. 21 dec. 2003)

207. Nieuwe fractale toestand der materie ontdekt (FOM d.d. september 2003)

208. Nanotech onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven (Cursor 19-12-2003)

209. Matthias Mann: "Het gaat om samenwerkende eiwitten" (NRC .d.d. 3-4-2004)

210. VPRO Noorderlicht: Mitochondriaal DNA belegert genen. (9 september 2004)

211. Fractals in Multi Material Manufacturing (Rik Knoppers van TNO Industrie)

212. Fractals en hun toepassingen in de chemie en de chemische technologie
(Marc-Olivier Coppens, TU Delft)

213. Drs. Roy Keeris: Botten Ontwerpen (Chemisch Weekblad d.d. 31 januari 2004)

214. Nature d.d. 15 december 2004: 3D-foto moleculaire orbitaal

215. Cursor TU/e juli 2005: Inkjet technologie gaat straks huid printen

216. Patricia Dankers TU/e in Nature d.d. 19 juni 2005: Beter weefsels kweken

217. Anita Mol in proefschrift (maart 2005): Menselijk weefsel oprekken tot levende hartkleppen

218. Dr. J. Craig Venter in Holstlezing: "Binnen enkele jaren eerste kunstmatige cel"

219. KNAW-hoogleraar Rutger van Santen: "Onderzoek gaat om het genereren van opties."
(In Cursor TU/e d.d. 9 maart 2006)

220. Promovenda TU/e Patricia Dankers: Nier kweken in laboratorium
(In ED d.d. 16 mei 2006)

221. Nierstichting zet belangrijke stap in intwikkeling kunstnier
(persbericht d.d. 16 mei 2006)

222. Consortium werkt samen in BioMedical Matarials Program (BBM)
(persbericht d.d. 16 mei 2006)

223. Promotie ir. Maria Stekelenburg: Sterke bloedvaten dankzij tissue engineering
(Cursor TU/e d.d. 15 juni 2006)

224. Netwerk TV op maandag 31 juli 2006: Medische doorbraak door levende implantaten

225. Matrix TU/e: Sterke Bloedvaten dankzij Tissue Engineering (ir. Maria Stekelenburg)

226. Oratie professor Vermes over cel- en weefseltechnologie: Bio-engineering van bloedvaten

227. Een kunstbloedvat bouwen met lichaamseigen cellen (ir. Paula Engbers)

228. Herstel met eigen weefsel (Cursor TU/e d.d. 14 juni 2007)

229. Baby-hartkleppen met eigen cellen (ED d.d. 12 april 2008)

230. Utrechtse onderzoekers kweken hartspiercellen (22 april 2008)

231. TU/e-onderzoek naar botgroei haalt cover van Science (13 maart 2009)

232. Mirjam Rubbens in Cursor TU/e: Sportschool voor gekweekte hartkleppen (17 september 2009)

233. Fractale dimensie van stofdeeltjes

300. BACK to the Main Index