TIM Benelux Middengebied

Zuiderbuur nu ook goede vriend

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGZuiderbuur nu ook goede vriend

Door onze correspondent Hans Buddingh'

BRUSSEL, 1 FEBR. 2005

De parlementen van België en Nederland zullen elkaar tweejaarlijks ontmoeten. Om kwesties te bespreken, maar ook om elkaar `mentaal te besnuffelen'.

,,We waren in een soort echtscheidingsproces verwikkeld. Al wisten we het niet en voelden we het niet.'' Met deze woorden presenteerde de Belgische Kamervoorzitter, Herman de Croo gisteren in gezelschap van zijn Nederlandse collega, Frans Weisglas, de door hem als ,,vriendschapsgroep'' aangeduide parlementariërs uit beide landen. De `parlementaire contactgroep Nederland-Belgë'- met een voorzitter uit elk land - zal ten minste twee keer per jaar bijeenkomen.

Van beide kanten werd gisteren verbazing uitgesproken dat zo'n initiatief nooit eerder van de grond kwam. Met andere omringende landen zijn er al sinds jaren veel intensievere parlementaire contacten. Volgens De Croo, die vorig jaar na een bezoek aan Den Haag het initiatief nam, is in België en Nederland de behoefte gegroeid om elkaar ,,mentaal te besnuffelen''. Niet alleen gevoelige bilaterale dossiers - uitdieping van de Westerschelde, aanleg van de zuidelijke tak in de hogesnelheidslijn (hsl) en de IJzeren Rijn van Antwerpen naar Duitsland - hebben de wens tot betere parlementaire contacten vergroot.

De gebeurtenissen in Nederland van de laatste jaren - twee politieke moorden, opkomst van populistische politieke stromingen en onvrede over de multiculturele samenleving - zijn in België met groeiende verbazing gadegeslagen. ,,Het land dat met het opgeheven vingertje zei hoe het moest, moet nu vragen hoe het kan'', aldus De Croo. Volgens VVD'er Hans van Baalen, een van de twee voorzitters van de parlementaire contactgroep, zijn Nederlanders door de ontwikkelingen in eigen land ,,minder arrogant'' geworden. Hierdoor bestaat er grotere bereidheid om van Belgische ervaringen te leren, zoals op gebied van onderwijs of gezondheidszorg.

Van Baalen sprak gisteren van de noodzaak tot het ,,uitgommen van de mentale grens'' tussen beide landen. ,,Het allerbelangrijkste is dat er concrete actie komt'', zo onderstreepte hij. Zo denkt de VVD'er aan samenvoeging van de beide marines, waarbij België een aantal Nederlandse fregatten zou overnemen. De leden van de contactgroep zien ook veel in parlementaire samenwerking bij de nieuwe Europese grondwet, die nationale parlementen de bevoegdheid geeft Brussel ertoe te bewegen bepaalde zaken aan de lidstaten over te laten.

Volgens contactgroepvoorzitter Van Baalen is vooral verbetering van het ,,klimaat'' tussen de landen nodig. Hij hekelde het ,,enorme gefulmineer'' in de Tweede Kamer bij de debatten over Westerschelde, hsl en IJzeren Rijn. Bij Westerschelde en IJzeren Rijn gaat het over Nederlandse milieueisen. Bij de hsl over werkzaamheden die de reistijd tussen Antwerpen en Brussel moeten verkorten en over Belgische deelname aan een hsl-pendel met Den Haag en Breda.

Over de IJzeren Rijn hebben de Nederlandse en Belgische regeringen afgesproken dat ze zich zullen neerleggen bij internationale arbitrage, maar in de Tweede Kamer gingen eind vorig jaar stemmen op toch weer met milieueisen te komen. Bovendien dreigden sommige Nederlandse parlementariërs de dossiers aan elkaar koppelen: indien België geen tegemoetkomingen doet bij de hsl, gaat Nederland moeilijk doen bij IJzeren Rijn en Westerschelde.

Die opstelling heeft het Belgische wantrouwen steeds weer gevoed. Sommige Nederlandse leden van de contactgroep, onder wie Frans de Nerée (CDA) en Luuk Blom (PvdA), sloten gisteren niet uit dat de dossiers worden gekoppeld. Waarop zich een debatje tussen Nederlandse parlementariërs ontspon, dat door de Belgen met verbazing werd aangehoord.

Trefwoord: Parlement; Buitenlandse betrekkingen; Politiek en Staat; Recht; Staatsrecht
Geografie: belfeld; nederland; europa; west europa; limburg
Persoon: Herman de Croo; Frans Weisglas


Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het NRC van 1 februari 2005

------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page