TIM Benelux Middengebied

Leuven is voorbeeld voor Eindhoven

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGIntentie tot samenwerken
Leuven is voorbeeld Eindhoven
Door HENK VAN WEERT

Donderdag 8 april 2004,

Het Belgische Leuven blinkt uit in de manier waarop wetenschappers, overheid en bedrijfsleven al jarenlang intensief en doelmatig samenwerken op het gebied van innovatie. Eindhoven kan daar een voorbeeld aan nemen. Samen met Leuven wil Eindhoven uitgroeien tot de belangrijkste kennisregio op het gebied van micro-elektronica in Europa.

Dat maakten minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) en president-directeur Gerard Kleisterlee van Philips gisteren duidelijk op een gezamenlijke persconferentie in Eindhoven. Brinkhorst ondertekende gistermorgen in Leuven een intentieverklaring voor de versterking van de strategische samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van innovatie.

Driehoek

De as Eindhoven-Leuven moet zich gaan onderscheiden binnen de driehoek Aken-Leuven-Eindhoven, waarin al langer gesproken wordt over samenwerking. Leuven en Eindhoven gaan intensief overleggen over de vraag hoe in de praktijk handen en voeten gegeven kan worden aan de vernieuwing van de industrie. Ze zullen voortaan ook gezamenlijk, als kennisregio op het gebied van micro-elektronica, bij de Europese Unie aankloppen voor financiële steun. Doel is om de belangrijkste regio op dit vlak te worden in Europa. De regio Eindhoven is nu derde achter Stockholm en Helsinki.
Kleisterlee en Brinkhorst lieten zich in Leuven uitgebreid voorlichten over hoe partijen daar samenwerken. In de Belgische universiteitsstad speelt het Interuniversitair Micro Electronica Centrum (IMEC) een belangrijke rol. Wetenschap en bedrijfsleven werken er nauw in samen. 'Leuven is een goed voorbeeld van hoe het zou moeten,' aldus Kleisterlee. 'Je hebt er een ondernemende universiteit. In het kenniscentrum IMEC werken die universiteit, de overheid en het bedrijfsleven goed samen. Hun doel is ervoor te zorgen dat kennis heel direct tot economische bedrijvigheid leidt. De overheid financiert er concrete initiatieven.' Kleisterlee wil in Eindhoven ook een IMEC-achtige samenwerking op gang brengen, die gericht is op een deel van de micro-elektronica.

Mentaliteit

Minister Brinkhorst toonde zich gecharmeerd van de mentaliteit van wetenschappers in Leuven. 'Het is geen wetenschap om de wetenschap waarmee zij bezig zijn. Ze zijn gericht op het bieden van oplossingen. In Nederland wordt juist een heel gering percentage van wat op universiteiten tot stand komt toegepast in het bedrijfsleven. Dat zou beter moeten.'
In de intentieverklaring die Brinkhorst sloot met zijn Vlaamse collega Van Mechelen worden enkele concrete nieuwe projecten aangekaart. Er komt een Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie, een Euregionaal centrum voor de automotive industrie, een gezamenlijke studie op het gebied van ict-innovatie en een structureel forum voor innovatie.

------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 8 april 2004

------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page