TIM Benelux Middengebied

Technologieregio
Eindhoven, Aken en Leuven

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGEindhoven met Aken en Leuven in technologieregio
Eindhoven, woensdag 17 maart 2004,

Eindhoven gaat samenwerken met de steden Aken in Duitsland en Leuven in België. De burgemeesters van deze steden tekenden vanmiddag in het stadhuis in Eindhoven hiertoe een intentieverklaring. De samenwerking moet ertoe leiden dat de drie steden een technologische regio vormen die in 2010 op diverse terreinen tot de top van de wereld wordt gerekend.

De burgemeesters Louis Tobback van Leuven en Jürgen Linden van Aken waren in Eindhoven op uitnodiging van hun collega Alexander Sakkers. Ze bespraken met elkaar de manier waarop ze hun doel kunnen verwezenlijken. Dat doel is de technologiedriehoek Aken, Leuven en Eindhoven voor 2010 te laten uitgroeien tot een absolute top-technologieregio. Binnen een half jaar moet een programma worden opgesteld dat ertoe leidt dat de samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid op gang komt. Ook moet dan duidelijk worden hoeveel geld voor deze activiteiten nodig is en uit welke bronnen dit geld moet komen. De drie hopen op een flinke bijdrage uit de ontwikkelingsfondsen van de Europese Unie. Bedragen wilden ze vandaag niet noemen.

Sakkers zei bij de ondertekening van de verklaring te hopen het hele gebied binnen de stedendriehoek uit te dagen om te werken aan de technologieregio. 'Ik hoop dat ook steden als Maastricht, Luik en Hasselt zich bij ons zullen aansluiten, zodat we echt alle krachten kunnen bundelen.
Burgemeester Linden van Aken zag duidelijke overeenkomsten tussen Eindhoven en zijn stad. 'De verhouding tussen productiebedrijven en dienstverlening is met elkaar te vergelijken en ook de gebieden van research overlappen elkaar. Ik vind het heel goed gezamenlijk te kijken of we Europees geld voor onze initiatieven kunnen genereren. De technologische landkaart is namelijk een internationale.'

Zijn collega Louis Tobback van Leuven was blij met het initiatief van Sakkers. 'Een samenwerking tussen onze drie steden is op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend, maar zou historisch wel eens heel erg voor de hand kunnen liggen. We hebben alledrie een universiteit die van doorslaggevend belang is voor het bedrijfsleven. Gezamenlijke toegang tot Europese middelen zou onze wetenschappers en kennisinstituten wel eens een geweldige impuls kunnen geven.'
------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 17 maart 2004

------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page