TIM Benelux Middengebied

Steun van Interregio Brabant-Limburg

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMG 
 

De Heer Jules J.C.M. RUIS
Wagenaarlaan 2
NL-5691-GP-SON

Hasselt, 19 december 2003

betreft: Training Interactie Management

Geachte Heer Ruis,

Op 15 oktober jl. had U een gesprek met het programmamanagement van de Interregio Brabant-Limburg over het project ‘Training Interactie Management Benelux Middengebied’.

In hun vergadering van 26 februari hebben de bestuurders dit project reeds besproken. Op basis van de positieve praktijkervaring ermee van Interregiolid Venlo, werd besloten dat onderdelen goed aansluiten bij veel acties die op de agenda van de Interregio staan. Dit geldt onder andere wat betreft de samenwerking van de Interregioleden met elkaar.

De Stuurgroep wenste de training echter niet tot een project van de Interregio te maken, en heeft daar ook niet de middelen voor. Wel werd gesteld dat ieder lid voor zich de afweging moet maken voor een eventueel project binnen zijn eigen organisatie.

Zulks kan uiteraard in bilaterale contacten tussen Uzelf en individuele Interregioleden verder bekeken worden.

Het is zeker zinvol in het hele Benelux Middengebied de kennis van de Training Interactie Management uit te dragen. Het programmamanagement kan voor bepaalde instellingen en bedrijven contactpersonen suggereren.

Ik hoop U hiermede van dienst te zijn en wens uw initiatief alle succes toe.


Met vriendelijke groeten,

M. VANDEPUT
Voorzitter van Interregio
Gedeputeerde voor Economie van
Belgisch Limburg


To the top of this page