TIM Benelux Middengebied

Regio Leuven

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGPLEIDOOI VOOR STERKE ICT-SECTOR EINDHOVEN-LEUVEN
Kleisterlee geeft hoog op van regio Leuven
Donderdag 4 december 2003

Philips-topman Gerard Kleisterlee heeft een hoge dunk van de kennis-concentratie rond Leuven. Het wekt dan ook geen verwondering dat hij minister Brinkhorst (Economische Zaken) op het idee heeft gebracht om Leuven te koppelen aan de regio Eindhoven.

Door Joep Crolla en Jack van Eekelen


De minister stelt vanaf volgend jaar honderden miljoenen beschikbaar voor ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ict) onder leiding van Philips. Zo moet de as Eindhoven-Leuven zich ontwikkelen tot de top-technologische regio van de Lage Landen.
Kleisterlee heeft onder meer gepleit voor Nederlandse subsidie voor onderzoek aan de universiteit van Leuven in België op het gebied van chiptoepassingen. 'Verder valt te denken aan het stimuleren van techno-starters, die resultaten van universitair onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven omzetten in bedrijfsmatige activiteiten', aldus een Philips-woordvoeder.
Ook noemt hij betere kennisuitwisseling tussen Belgische en Nederlandse universiteiten en kenniscentra. 'De komende maanden zal handen en voeten worden gegeven an concrete projecten voor interregionale samenwerking.'
In totaal is - voor heel Nederland - de komende jaren 345 miljoen euro beschikbaar voor ontwikkelingen op het gebied van onder andere informatie en communicatietechnologie en nano-technologie.
Philips heeft in Leuven en omgeving tal van onderzoeksactiviteiten geconcentreerd op het gebied van halfgeleiders, consumentenelektronica, digitale bewerking van beeld- en geluidsignalen en draadloze verbindingen. De onderzoeks- en ontwikkelafdeling van Philips in Leuven is in een paar jaar tijd gegroeid van rond 100 man tot bijna 500.
De vestiging maakte tot in de jaren '80 afstandsbedieningen, luidsprekers en hifi-geluidsapparatuur. Nu wordt er onder andere gewerkt aan zogeheten 'digitaal infotainment', digitale beeld- en geluidsapparatuur voor internettoepassingen.
Met de universiteit van Leuven werkt Philips in Imec samen op het gebied van chiptechnologie en nieuwe ic-toepassingen. Dat Interuniversitaire Micro-elektronica Centrum geldt als een van de topinstituten in de wereld. Volgens een Philips-woordvoerder in België wordt al langer gewerkt aan een interregionaal samenwerkingsverband tussen kennisregio's in Eindhoven, Leuven en Aken, maar zou die samenwerking via de diverse overheden in die landen verder moeten worden gestimuleerd.
Ook de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onderhoudt een relatie met de universiteit van Leuven. Dat geldt voor meer Vlaamse universiteiten. Er bestaan bijvoorbeeld ook structurele contacten met de universiteit van Gent. De samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven is echter het meest vergaand, vooral op het gebied van onderwijs.
De twee universiteiten bouwen met het bedrijfsleven en de overheid aan de ontwikkeling van de ict-topregio Eindhoven-Leuven. Sinds medio 2001 combineren de TU/e en de KU Leuven twee van hun ingenieursopleidingen: elektrotechniek en scheikundige technologie. Studenten aan deze opleidingen kunnen via een speciaal programma aan beide universiteiten tegelijkertijd afstuderen. Aan het einde van hun opleiding ontvangen zij dan van de twee instellingen een diploma, waarmee hun waarde voor de arbeidsmarkt toeneemt. De studieprogramma's zijn op elkaar afgestemd.
De universiteiten spelen met deze zogeheten bi-diplomering in op de groeiende internationalisering in het hoger onderwijs. Volgens een woordvoerder van de TU/e maken vooralsnog nog maar weinig studenten gebruik van de mogelijkheid aan beide universiteiten af te studeren. 'Maar de basis is gelegd', aldus de zegsman. De bi-diplomering blijft voorlopig beperkt tot de twee genoemde faculteiten.
Ook onderzoekers van de twee universiteiten werken samen, onder meer op de vakgebieden nanotechnologie en discrete wiskunde en in de opleiding biomedische technologie.
Op het terrein van bouwfysica werkt een Leuvense hoogleraar in deeltijd op de campus in Eindhoven. Bovendien maakt rector A. Oosterlinck van de KU Leuven deel uit van de raad van toezicht van de TU/e.
De TU/e is volgens de woordvoerder erg blij met de injectie van het kabinet in de ontwikkeling van ict in de zuidelijke regio. 'Over de concrete invulling van de plannen bestaat bij ons echter nog geen duidelijkheid.'
------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 4 december 2003

------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page