TIM Benelux Middengebied

Thematisch Programma

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGThematisch programma TIM Benelux Middengebied

De training bestaat uit zes regionale workshops die alle volgens een zelfde patroon verlopen.
- Donderdag morgen: interactie deelnemers
- Donderdag middag: thematische inleidingen en cases
- Donderdag avond: regionale kennisinput
- Vrijdag morgen: werken aan projecten

De thematische rode draad door de training is het Bewustzijns Besturings Model, uitmondend in het Fractale Ondernemen. In elk van de zes workshops worden enkele inhoudelijke thema’s aan de orde gesteld. Onderstaand treft u een indicatie van de inhoud hiervan aan. De precieze invulling komt in nauw overleg met de deelnemers tot stand. Voor de gekozen thema’s worden inleiders (hoogleraren en bestuurders) uit de deelnemende universiteiten en bedrijven aangezocht.

Algemene introductie
- kennismaking deelnemers
- doel van de training
- inhoud en vorm van de training
- vaststellen leerdoelen deelnemers
- het Bewustzijns Besturings Model (BBM) als thematische rode draad
- projectmatig werken
- verstrekken opdrachten

Thema 1: Basic Awareness
(niveau van de individuele deelnemer)
- leerstijlen van Kolb/Juch
- kernkwaliteiten van de deelnemers
- interne communicatie en feedback
- teamfunctioneren, teamrollen en fractale teams
- stijlen van leidinggeven
- human resource management
- innovatie- en kennismanagement
- dilemma's bij onderhandelen
- escalatiedynamiek en conflicthantering
- ethiek en integriteit in het dagelijks handelen

Thema 2: Business Awareness
(niveau van de organisatie)
- de besturingscyclus (plan-do-check-action)
- missie, doelstelling en strategie van een organisatie (het 7S-model)
- kerncompetenties van een organisatie
- het primaire proces: research / development - inkoop - productie - verkoop - marketing
- supply-chain management / ketenmanagement
- systemen, structuren en stijlen bedrijfscultuur
- facilitaire diensten (shared resources: uitbesteden of zelf doen)
- informatie- en communicatietechnologie (ict)
- gebruik van internet en E-commerce
- basic economics (Dupont-schema)
- kwaliteit, performance indicators en balanced scorecard
- interne netwerken in een fractale onderneming
- opstellen businessplannen en veranderplannen (planned change)

Thema 3 : Global Awareness
(niveau van de relevante omgeving)
- externe oriëntatie: van 7S naar 13S (strategische verkenningen)
- leveranciers en klanten (LPK-analyse)
- maatschappelijk verantwoord ondernemen (people, planet and profit)
- corporate governance
- aandeelhouders en financiering
- innovatie en vernieuwing; concurrenten en alternatieve producten
- wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
- kracht van de maakindustrie
- arbeidmarktontwikkelingen en cultuur
- regionale zorg, onderwijs, veiligheid en vervoer (Quality of Life)
- de rol van de overheid en de intermediaire organisaties
- soorten samenwerking en clustering
- sluiten van strategische allianties
- netwerkeconomie en fractale regio's
- ecnomie versus ecologie
- van informatiemaatschappij naar bewustzijns-samenleving


To the top of this page