TIM Benelux Middengebied

Eindhoven, Aken en Leuven bundelen krachten

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGEINDHOVEN, LEUVEN EN AKEN BUNDELEN KRACHT
'Driehoek' gaat internationale concurrentie aan

Door HARRIE VERRIJT

Donderdag 18 maart 2004,

Ze hebben alledrie een technische universiteit en minstens een vestiging van Philips op hun grondgebied. Ze willen alledrie een rol van betekenis spelen als het gaat om technologie, maar zijn ieder afzonderlijk te klein op het wereldtoneel. Wat is er dan meer vanzelfsprekend voor Eindhoven, Leuven en Aken om samen te gaan werken?

Louis Tobback, de socialistische burgemeester van Leuven, heeft meestal niet zoveel vertrouwen in mooie initiatieven tot samenwerking. Hij heeft in zijn lange politieke loopbaan al teveel goede bedoelingen zien stranden, zo zegt hij. Bij het initiatief tot de technologische driehoek Eindhoven, Leuven en Aken heeft hij echter een goed gevoel. 'Iedereen begrijpt het belang, dit kan wel eens een voorbeeld van internationale samenwerking worden. Ik schat de kans 75 procent dat het gaat lukken.'

Grensoverschreidend

Die hoge slagingskans zou er wel eens kunnen zijn omdat de EU vanaf 2006 een nieuwe subsidieperiode ingaat. Het grensoverschreidende karakter van de projecten is van groot belang. De drie burgemeesters draaiden er gisteren in het stadhuis in Eindhoven niet omheen dat ze alledrie ook uit eigenbelang handelen. Ze zien grote kansen tot een forse bijdrage uit de Europese ruif.
Maar dan moet er het komende half jaar nog wel veel gebeuren, zo maakten ze duidelijk. Allereerst moeten er keuzes gemaakt worden die verder gaan dan algemene branches als automotive of informatietechnologie (IT). 'IT heeft iedereen', zegt burgemeester Jürgen Linden van Aken. 'Je moet de complexe elementen eruit halen zoals Opto-elektronica. Bij de automotive kan je bijvoorbeeld denken aan auto-elektronica. Je moet die specifieke terreinen kiezen waarin je sterk bent en waarin je je kan onderscheiden van de rest van de wereld.'
De verschillende overheden moeten er volgens de drie voor zorgen dat de omstandigheden optimaal zijn voor middelgrote en grote bedrijven om te innoveren. De kennisinstellingen moeten ervoor zorgen dat er ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en prototypes van producten. De grote bedrijven moeten hun researchinspanningen in de regio's versterken en de omzetting tot (massa)productie nog beter bevorderen.

Kansen

De combinatie van chiptechnologie met andere micro- en nanotechnologieën bieden volgens de intentieverklaring de grootste kansen voor de driehoek. Vooral op de terreinen veiligheid, zorg, comfort, energie, licht en logistiek liggen vele mogelijkheden. De complexiteit en de hoge kosten van de ontwikkeling van dit soort producten nopen tot samenwerking. Bovendien is een open communicatie tussen researchinstellingen en bedrijven nodig om eerder dan de concurrenten toe te slaan. De drie zien regio's als Grenoble, Munchen en enkele regio's in de Verenigde Staten als de concurrenten.
De drie gaan ieder kleine werkgroepen samenstellen die gezamenlijk binnen een half jaar tot een compleet programma moeten leiden. Tegelijk willen ze starten met het uitwisselen van informatie over hoe in de diverse regio's op dit moment wordt gewerkt aan stimulering van innovatie. Verder moet ook snel een supersnel (glasvezel) netwerk worden aangelegd dat de kennisinstellingen in de drie gebieden met elkaar verbindt.

Initiatiefnemer

Volgens burgemeester Alexander Sakkers van Eindhoven, de initiatiefnemer tot de samenwerking, moet goed de waarde van de kennis in de gaten worden gehouden. 'Het gaat er uiteindelijk om die kennis om te zetten in producten die verkopen. Gelukkig zijn we hiermee in onze regio, mede dankzij het programma Horizon, al een heel eind. Dan gaat het erom de know how die er in de driehoek is zo goed mogelijk te gebruiken. Dat betekent wel dat je van elkaar moet weten welke know how er is. Als dat lukt, dan zijn we al een heel stuk verder.'

------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 18 maart 2004

------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page