TIM Benelux Middengebied

Betere Band met Belgen

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGInterregio spoort samenwerking Belgisch en Nederlands bedrijfsleven aan
Economische groei door betere band met Belgen
Door RIK ELFRINK

Dinsdag 4 oktober 2005 - HASSELT –

Bedrijven en kennisinstellingen in de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Belgisch Limburg moeten meer gaan samenwerken. Daarnaast moet de bereikbaarheid tussen de steden in de betreffende regio’s worden verbeterd en de interesse van de jeugd voor techniek worden aangewakkerd.

Dat zijn de komende jaren de hoofddoelstellingen van Interregio, het samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Noord-Brabant, Limburg en Belgisch Limburg. Onder meer de gemeenten Eindhoven en Helmond zijn lid.

Gedeputeerde Marc Vandeput van de Belgische provincie Limburg lichtte de plannen van Interregio gisteren toe tijdens een persconferentie in Hasselt. Vandeput is voorzitter van Interregio. „We gaan bedrijven stimuleren om innovatief te werken en proberen kennis interregionaal te ontsluiten. Dat doen we door bedrijven uit België de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de know-how van Nederlandse kennisinstellingen. Omgekeerd kunnen Nederlandse bedrijven de kennis van Belgische instellingen gebruiken. Daarmee wordt een probleemstelling door een buitenlands instituut opgelost, hetgeen verrassende inzichten kan opleveren.“

Voor het versterken van de Belgisch-Nederlandse samenwerking is betere infrastructuur onontkoombaar, vindt Vandeput. „Centraal staan op dit moment de verbetering van de autoroute Eindhoven-Hasselt en de IJzeren Rijn. De autoroute is de afgelopen jaren al verbeterd. Het verkeer stokt nu nog bij de kernen Valkenswaard en Aalst en in België bij de doortocht Houthalen-Helchteren.“ Op dat laatste punt zijn verbeteringen te verwachten. „De overheid heeft voor een tunnel gekozen om de verbinding Eindhoven-Hasselt in België compleet vierbaans te maken. Nu Nederland nog.“

Interregio streeft naar een duurzame variant van de IJzeren Rijn. Vandeput: „Een goede spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied schept kansen in het hele Interregio-gebied.“

Volgens de gedeputeerde kan een betere samenwerking tussen de regio’s bijdragen aan een hogere economische groei en stijgende werkgelegenheid. „Net als in Nederland staat de groei in België momenteel ligt onder druk. De Belgische consument zorgt ervoor dat de groei nog rond de twee procent blijft liggen. Dit betekent dat we slimmer en innovatiever moeten werken. Arbeids- en productiekosten zijn in Oost-Europa en Azië immers veel goedkoper.“

Vandeput vindt dat Interregio de doelstellingen van bestaande samenwerkingsinitiatieven niet doorkruist en ’daadwerkelijk iets toevoegt’. „Interregio trekt het breder en gaat een digitale kaart maken van alle beschikbare kennisinstellingen en hun activiteiten in Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Dit leidt tot meer contacten tussen bedrijven. Daardoor wordt het gehele industriële netwerk versterkt.“

----------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 3 oktober 2005

----------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page